Διαδικασία Λήψης Σπέρματος

womb-baby-2

Η μητρότητα και η πατρότητα είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου

Είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας με επαγγελματισμό και διακριτικότητα στη δημιουργία της δικής σας οικογένειας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε ένα ραντεβού για να σας ενημερώσουμε με λεπτομέρειες για τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά και να συζητήσουμε κάθε απορία και σκέψη που έχετε.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ΕΝ 15224:2017 και ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Σπέρματος.

Διαδικασία Λήψης

Το πρώτο βήμα

Σε μία προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους περιγράφονται όλα τα βήματα της διαδικασίας και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε όλες οι απορίες σας. Επίσης, θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά σας, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα οδηγήσουν στην επιλογή του καταλληλότερου για σας δότη.

Σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος θα προσδιορίσει χρονικά την προσπάθειά σας, επικοινωνείτε με το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ για τον προγραμματισμό της διαδικασίας.

Διαδικασία ελέγχου υποψήφιων δοτών

Ενημέρωση - Συνέντευξη

Σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία, τις υποχρεώσεις τους και τα όρια ευθύνης τους στην περίπτωση που προκριθούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό και οικογενειακό τους προφίλ, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.

Ερωτηματολόγιο - Συναίνεση

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα εκτενές, πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό και οικογενειακό τους κοινωνικό, ιατρικό, αναπαραγωγικό, σεξουαλικό, ψυχολογικό ιστορικό. Επίσης, καταθέτουν την ενημερωμένη, έγγραφη συναίνεσή τους για την εθελοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος.

Ιστορικό / Ουρολογική εξέταση

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό ουρολόγο, κατά την οποία διαπιστώνεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ψυχολογική αξιολόγηση

Με βάση το ιστορικό και ειδικά ψυχομετρικά τεστ, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι δότες και τα οποία αξιολογούνται από ειδικευμένο ψυχολόγο, ελέγχεται η παρουσία ενδείξεων ψυχοπαθολογίας και η πιθανή παρουσία κληρονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις πιθανότητες γενετικής προδιάθεσης για ψυχιατρικές νόσους.

Εργαστηριακός έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους.

Θέλεις να γίνεις λήπτης;

faq-icon

Έχετε ερωτήσεις, έχουμε απαντήσεις.