Συχνές ερωτήσεις ανδρικής γονιμότητας

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη διατήρηση γονιμότητας

Τι επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος;

Η ποιότητα του σπέρματος αξιολογείται βασικά σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους: την συγκέντρωση (τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που εντοπίζονται ανά 1 ml σπερματικού υγρού), την κινητικότητα (την κίνηση των σπερματοζωαρίων) και την μορφολογία (το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που έχουν φυσιολογική μορφή).

Η σπερματική ποιότητα μπορεί να εμφανίσει προσωρινή ή μόνιμη βλάβη. Ένας υψηλός πυρετός ή η πρόσφατη έκθεση σε τοξικές ουσίες, μπορούν επίσης να επιβαρύνουν την ποιότητα του σπέρματος, όπως και οι ακτινολογικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται κοντά στους όρχεις. Η ηλικία του άνδρα ενδέχεται επιπλέον να επηρεάσει μερικώς την ποιότητα του σπέρματός του, καθώς και η υπερβολική χρήση αλκοόλ ή/και το έντονο κάπνισμα.

Τα επίπεδα του σπέρματος κυμαίνονται και ποικίλλουν ανά εκσπερμάτιση. Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Π.Ο.Υ., για την ακριβέστερη αξιολόγηση της διακύμανσης της σπερματικής ποιότητας συνιστάται η εξέταση δύο δειγμάτων σπέρματος σε χρονική απόσταση μεταξύ 1 ή 2,5 μηνών.

Αξίζει τον κόπο να κρυοσυντηρήσω το σπέρμα μου αν η ποιότητα του δεν είναι καλή;

Λόγω της εξέλιξης στις σύγχρονες μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αποτελεί εύλογη επιλογή η κρυοσυντήρηση σπέρματος, ακόμα και αν η συγκέντρωση ή η κινητικότητά του είναι χαμηλή.

Με την εφαρμογή των νέων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί εγκυμοσύνη από έμβρυο που δημιουργείται με την έγχυση ενός και μόνο ζωντανού σπερματοζωαρίου σε ένα ωάριο.

Άνδρες, των οποίων το σπέρμα έχει καλύτερη ποιότητα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν εγκυμοσύνη με πιο απλές μεθόδους, όπως η ενδομήτρια σπερματέγχυση.

Πότε μπορεί να ξεκινήσει η κατάψυξη σπέρματος;

Η συλλογή και κρυοσυντήρηση δειγμάτων σπέρματος μπορεί να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Αν και η παραγωγή σπέρματος στους όρχεις είναι συνεχής, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να αναπληρωθεί η ποσότητά του μετά από κάθε εκσπερμάτιση. Για να επιτευχθεί η ανάκτηση της μέγιστης δυνατής ποσότητας σπέρματος, το δείγμα πρέπει να συλλεχθεί μετά από 48 ώρες αποχής από εκσπερμάτιση.

Συνήθως συνιστάται η κρυοσυντήρηση πολλαπλών δειγμάτων τα οποία θα συλλέγονται με αποχή 2 εως 4 ημερών.

Πόσα δείγματα σπέρματος θα πρέπει να καταψυχθούν;

Συνήθως συνιστάται η κρυοσυντήρηση πολλαπλών δειγμάτων, αλλά αν οι χρονικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η φύλαξη ακόμα και ενός δείγματος σπέρματος αξίζει τον κόπο.

Με την εφαρμογή των νέων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί εγκυμοσύνη από έμβρυο που δημιουργείται με την έγχυση ενός και μόνο ζωντανού σπερματοζωαρίου σε ένα ωάριο. Ως εκ τούτου, αποτελεί εύλογη επιλογή η κρυοσυντήρηση σπέρματος, ακόμα και αν η ποιότητά του είναι χαμηλή.

Κατά κανόνα, συνιστάται η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων δειγμάτων, γιατί επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγαλύτερου αριθμού προσπαθειών.

Για κάθε επιθυμητή εγκυμοσύνη, συνιστάται η κατάψυξη 3-6 δειγμάτων σπέρματος, ανάλογα με την σπερματική ποιότητα.

Για πόσο διάστημα μπορούν να κρυοσυντηρηθούν τα δείγματα σπέρματος με ασφάλεια;

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, τα δείγματα σπέρματος δεν επιβαρύνονται ποιοτικώς ακόμα και μετά από πολλά χρόνια παραμονής σε βαθειά κατάψυξη.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος πριν από την αντινεοπλασματική θεραπεία μπορεί να επιτρέψει σε έναν έφηβο ή νεαρό ενήλικο άνδρα να γίνει πατέρας πολλά χρόνια αργότερα, όταν αυτός θα αισθανθεί έτοιμος να δημιουργήσει οικογένεια.

Πώς γίνεται η συλλογή των δειγμάτων σπέρματος;

Τα δείγματα μπορούν να συλλεχθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Τράπεζας ή κατ’ οίκον. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξεταζόμενος νοσηλεύεται, μπορούν εναλλακτικά να προσκομισθούν από εξουσιοδοτημένο άτομο σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πριν από τη λήψη, είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός της επίσκεψης μέσω τηλεφωνικής συνεννόησης με την Τράπεζα, κατά την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις συλλογής και μεταφοράς.

Τι συμβαίνει μετά την λήψη του δείγματος;

Κάθε δείγμα σπέρματος ταυτοποιείται προσεκτικά με ειδικό σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης, που διασφαλίζει την επακριβή ιχνηλασιμότητα και την διατήρηση του απορρήτου. Το κάθε δείγμα φέρει το όνομα του εξεταζομένου, έναν μοναδικό κωδικό και την ημερομηνία κατάψυξης.

 

Μία μικρή ποσότητα σπέρματος χρησιμοποιείται για εργαστηριακό έλεγχο των βασικών σπερματολογικών παραμέτρων πριν από την κατάψυξη, δηλαδή:

  • Τον όγκο του σπέρματος
  • Τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά ml
  • Το ποσοστό κινητικότητας
  • Την διαβάθμιση κινητικότητας.

Στο υπόλοιπο δείγμα προστίθεται ένα ειδικό κρυοπροστατευτικό υλικό, το οποίο προστατεύει τα σπερματοζωάρια κατά τη διαδικασία της κατάψυξης.

Το σπέρμα τοποθετείται τμηματικά, ανά μικρές ποσότητες του 0,5 ml, σε ειδικές συσκευασίες κατάψυξης που ονομάζονται παγέτες. Ο συνολικός αριθμός των παγετών εξαρτάται από την ποσότητα του δείγματος.

Η διαδικασία της κατάψυξης ξεκινά αμέσως και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού μηχανήματος με ατμούς υγρού αζώτου για τη σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας από την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε επίπεδα χαμηλότερα των 0οC. Το βήμα αυτό προστατεύει τα σπερματοζωάρια από τη βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί λόγω απότομης πτώσης της θερμοκρασίας.

Στο τέλος του κύκλου κατάψυξης, τα δείγματα βυθίζονται στο υγρό άζωτο και τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία φύλαξης για μακροχρόνια κρυοσυντήρηση.

Το σπέρμα μπορεί να διατηρείται απεριόριστα σε τελική θερμοκρασία -196 οC. Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη κατεψυγμένων δειγμάτων σπέρματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο και ανανέωση της εντολής του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τι συμβαίνει κατά την απόψυξη του δείγματος;

Κατά την απόψυξη ενός κατεψυγμένου δείγματος σπέρματος, ένα μέρος των σπερματοζαρίων δεν επιβιώνει. Το ποσοστό των λειτουργικών σπερματοζωαρίων τα οποία επιβιώνουν μετά από την απόψυξη εξαρτάται από την ενδογενή αντοχή του κάθε σπέρματος και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με βεβαιότητα.

Πώς μπορώ να παραλάβω το σπέρμα;

Όταν θα είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε το κρυοσυντηρημένο σπέρμα σε μία προσπάθεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θα πρέπει να ενημερώσετε την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση 1-2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη προσπάθεια.

Το σπέρμα μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε ιατρό ή εργαστήριο επιθυμείτε, εφ΄ όσον έχετε εγγράφως συναινέσει για την διαδικασία αυτή.

Ποιό είναι το κόστος της διαδικασίας;

Ο έλεγχος και η κατάψυξη κάθε δείγματος χρεώνεται με ένα εφ’ άπαξ ποσό, που καθορίζεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συλλεχθέντων δειγμάτων – η κατάψυξη περισσοτέρων του ενός δειγμάτων περιλαμβάνει έκπτωση.

Το κόστος της κρυοσυντήρησης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και καλύπτει όλα τα κρυοσυντηρημένα δείγματα.

Το κόστος απόψυξης και μεταφοράς ενός δείγματος επιβαρύνει, επίσης, τον εξεταζόμενο.

faq-icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις Συχνές Ερωτήσεις,  ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.