Έλεγχος Ανδρικής Γονιμότητας

123

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αρχικό βήμα για την αξιολόγηση της ποιότητας του ανδρικού σπέρματος αποτελεί η βασική ανάλυση και περιλαμβάνει τον έλεγχο των συμβατικών ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών:

Οι λειτουργικές δοκιμασίες των σπερματοζωαρίων παρέχουν σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες που δεν συσχετίζονται πάντα με την εικόνα του συμβατικού σπερματολογικού προφίλ. Ο συνδυασμός κατάλληλα επιλεγμένων εργαστηριακών αναλύσεων σκιαγραφεί με πληρέστερο τρόπο τη γονιμοποιητική ικανότητα του εξεταζομένου δείγματος.

Εξειδικευμένοι λειτουργικοί έλεγχοι σπερματοζωαρίων

Διαδικασία Λήψης

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των περιστατικών ανδρικής υπογονιμότητας απαιτεί εξατομίκευση και τεκμηρίωση. Πέραν των συμβατικών σπερματολογικών παραμέτρων (όγκος σπέρματος, συγκέντρωση, κινητικότητα σπερματοζωαρίων), η εμπεριστατωμένη διερεύνηση του γονιμοποιητικού δυναμικού του ανδρικού σπέρματος πλαισιώνεται σήμερα από μια σειρά από εργαστηριακούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί συμβάλλουν στην:

Θέλεις να ελέγξεις το σπέρμα σου;

faq-icon

Έχετε ερωτήσεις, έχουμε απαντήσεις.