Ανδρική Γονιμότητα

Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των περιστατικών ανδρικής υπογονιμότητας

Ανδρική Γονιμότητα

Κατάψυξη και Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Η Κατάψυξη και Κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι μια εργαστηριακή διαδικασία κατά την οποία το ανδρικό γεννητικό υλικό αποθηκεύεται σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο για προσπάθειες τεκνοποίησης.

Η πρόοδος των βιοϊατρικών επιστημών παρέχει την δυνατότητα προστασίας από τις δυσμενείς προοπτικές για την ανδρική γονιμότητα, ‘παγώνοντας’ τον χρόνο. Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η δυνατότητα ενός άνδρα να δημιουργήσει τους δικούς του βιολογικά απογόνους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή το αποφασίσει, είναι η Κατάψυξη και Κρυοσυντήρηση σπέρματος.

Προηγμένες Εφαρμογές Σπερματολογίας

Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των περιστατικών ανδρικής υπογονιμότητας απαιτεί εξατομίκευση και τεκμηρίωση. Πέραν των συμβατικών σπερματολογικών παραμέτρων (όγκος σπέρματος, συγκέντρωση, κινητικότητα σπερματοζωαρίων), η εμπεριστατωμένη διερεύνηση του γονιμοποιητικού δυναμικού του ανδρικού σπέρματος πλαισιώνεται σήμερα από μια σειρά από εργαστηριακούς ελέγχους.

Ανδρική Γονιμότητα

Θεραπευτική κρυοσυντήρηση σπέρματος

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανδρών, οι οποίοι πρόκειται να εκτεθούν σε τοξικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να υποβληθούν σε χειρουργικές ή άλλους είδους ιατρικές θεραπείες, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη γονιμότητα.

Ανδρική Γονιμότητα

Προληπτική διατήρηση γονιμότητας

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις ανδρών αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει ή ολοκληρώσει την οικογένειά τους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγοριες, ώστε να διασφαλίσουν τους δικούς του βιολογικούς απογόνους.

Θέλεις να ελέγξεις το σπέρμα σου;

faq-icon

Έχετε ερωτήσεις, έχουμε απαντήσεις.