Πρωτιά για την Κρυογονία: Η πρώτη πιστοποιημένη και νόμιμα αδειοδοτημένη αυτοτελής Ελληνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

Πρωτιά για την Κρυογονία: Η πρώτη πιστοποιημένη και νόμιμα αδειοδοτημένη αυτοτελής Ελληνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ είναι η πρώτη αυτοτελής Ελληνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης που αδειοδοτήθηκε από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 3503/31-10-2016), βάσει της υπ. αρ. 6901/26-11-2015 Υπουργικής Απόφασης. Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και επιστημονική τεχνογνωσία, που διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων καλής εργαστηριακής πρακτικής και την υψηλών προδιαγραφών ποιότητα που απαιτεί η παροχή υπηρεσιών κατάψυξης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού.

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες στο πλαίσιο ενός πολυσύνδετου και αυστηρού συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποιημένη έως τώρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EN ISO9001:2008, σύντομα θα αναβαθμιστεί στο σύστημα ΕΝ15224.

Περισσότερα
ΝΕΑ