Η Κρυογονία βραβεύτηκε στο υβριδικό 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας

Η γονιμότητα είναι ΚΑΙ ανδρική υπόθεση
Η Κρυογονία, πάντα παρούσα στα επιστημονικά δρώμενα, συμμετείχε στο υβριδικό 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, με δύο παρουσιάσεις: διάλεξη της Διευθύντριας Δρ Λ. Ευγενή και ελεύθερη ανακοίνωση της Βιολόγου Δ. Κουμάση, η οποία έλαβε και το βραβείο της καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης.
Δρ Λίνα Ευγενή: ‘Μορφολογία Σπερματοζωαρίων – είναι η εικόνα καθρέπτης της λειτουργικότητας;’

Στην ομιλία της η Δρ Λ. Ευγενή κατέδειξε τη σημασία της Μορφολογίας στην αξιολόγηση της ποιότητας του ανδρικού σπέρματος, η οποία παραμένει μία σύχγρονη πρόκληση για τους εργαστηριακούς επιστήμονες της Βιολογίας της Αναπαραγωγής. Ως άλλοι κυνηγοί του ‘ιερού δισκοπότηρου’, οι Βιολόγοι Αναπαραγωγής καλούνται να αποτυπώσουν τη στενή σχέση μεταξύ της μορφής και λειτουργικότητας των σπερματοζωαρίων, μέσω της αναγνώρισης των πολυποίκιλλων μορφών που εντοπίζονται στο ανδρικό σπέρμα.Η διαδικασία της γονιμοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ‘φυσιολογική’ λειτουργική δομή των σπερματοζωαρίων. Γι αυτό και η ορθή εκτίμησή της είναι αναγκαία στο πλαίσιο του εμπεριστατωμένου ελέγχου του ανδικού γονιμοποιητικού δυναμικού.

Η μορφολογική αξιολόγηση των σπερματοζωαρίων είναι τεχνικά απαιτητική και προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση των εργαστηριακών επιστημόνων, τη χρήση ειδικού εξοπλισμού μικροσκοπίας υψηλής μεγέθυνσης και την εφαρμογή αυστηρού εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

 

Η αξιολόγηση της μορφολογίας σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια κατά Tygerberg, βασίζεται στην αρχή της φυσικής επιλογής και μπορεί να αποτελέσει παράγοντα εκτίμησης για το γονιμοποιητικό δυναμικό του σπέρματος, να αποκαλύψει υποκείμενη παθολογία και να χρησιμεύσει ως εργαλείο επιλογής της κατάλληλης μεθόδου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας.

Δήμητρα Κουμάση: ‘Συσχέτιση του Αναγωγικού Στρες με τα επίπεδα των βασικών σπερματολογικών παραμέτρων σε δείγματα Ελληνικού πληθυσμού.’

Αν και το οξειδωτικό στρες είναι η πιο μελετημένη κατάσταση παθολογικής οξειδοαναγωγικής του σπέρματος, φαίνεται πως και το αναγωγικό στρες είναι μια κατάσταση που φέρει κινδύνους για την ανδρική γονιμότητα και αποτυπώνεται αρνητικά στη βασική σπερματολογική ποιότητα. Η υπέρμετρη χρήση αντιοξειδωτικών παραγόντων, μπορεί να οδηγήσει σε απουσία σημαντικών για τη λειτουργία των σπερματοζωαρίων οξειδωτικών μηχανισμών, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπευτική διαχείριση των υπογόνιμων περιστατικών.

Η μελέτη που διενεργήθηκε στο Εργαστήριο της Κρυογονίας είχε ως στόχο την καταγραφή της παρουσίας αναγωγικού στρες σε δείγματα από τον Ελληνικό πληθυσμό, με διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των επιπέδων οξειδοαναγωγικού δυναμικού και των βασικών σπερματολογικών παραμέτρων, καθώς και πιθανών αιτιολογικών παραγόντων ιστορικού.

περισσοτερες
Επιστημονικές εκδηλώσεις