Η Δρ. Λίνα Α. Ευγενή συμμετείχε στην 1η υβριδική  συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ANDRONET

Η Δρ. Λίνα Α. Ευγενή συμμετείχε στην 1η υβριδική  συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ANDRONET

Η Διευθύντρια της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ Δρ Λίνα Α. Ευγενή  συμμετείχε στην 1η υβριδική  συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ANDRONET, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη δράση COST της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η επιστημονική συνάντηση διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου 2022., υπό το συντονισμό του καθ. Rafael Oliva Το δίκτυο ANDRONET απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες από όλη την Ευρώπη στο αντικείμενο της Κλινικής και Εργαστηριακής Ανδρολογίας με σκοπό την διεύρυνση της επιστημονικής έρευνας, και της γνώσης για τα θέματα που αφορούν στην Ανδρολογία.

 

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από την Δρ Ευγενή με συμμετοχή σε δύο πεδία: εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων και διάδοση της γνώσης για την Ανδρολογία στο ευρύ κοινό.

 

Η συνάντηση αποτελεί το πρώτο βήμα για μία σειρά από επιστημονικές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες με σκοπό την ανάδειξη της Ανδρολογίας ως τομέα αιχμής της σύγχρονης επιστήμη

περισσοτερες
Επιστημονικές εκδηλώσεις