3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων

3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων

Η Κρυογονία έδωσε δυναμικό επιστημονικό παρών στο 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων που διεξήχθη στις 22-24 Φεβρουαρίου 2018, με δύο ανακοινώσεις :

Η Διευθύντρια της Κρυογονίας Δρ Λίνα Ευγενή παρουσίασε ομιλία με θέμα ‘Λειτουργικοί έλεγχοι σπέρματος. Σύγχρονη εργαστηριακή προσέγγιση – Κλινικές εφαρμογές’.

Με την εισαγωγή και ευρεία εφαρμογή της μεθόδου ICSI στην πρακτική της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η διερεύνηση του άνδρα τοποθετήθηκε σε δεύτερη μοίρα, βασιζόμενη κυρίως στη διαγνωστική πληροφορία που παρέχει η συμβατική ανάλυση σπέρματος. Όταν διενεργείται σύμφωνα με ενδεδειγμένες μεθοδολογίες από εξειδικευμένους επιστήμονες, το σπερματοδιάγραμμα αποτελεί το πρώτο βήμα στην εργαστηριακή αξιολόγηση του ανδρικού παράγοντα υπογονιμότητας. Ωστόσο, παρουσιάζει περιορισμούς ως εργαλείο αξιολόγησης της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος, γιατί αποτυπώνει κατά βάση την ποσοτική έκφραση της σπερματογένεσης.

Αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα εστιάζουν σε σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες στοχεύουν στη διερεύνηση των επιμέρους διαδικασιών που καλούνται να επιτελέσουν τα σπερματοζωάρια προκειμένου να επιτύχουν τη γονιμοποίηση των ωαρίων και τη δημιουργία βιώσιμων εμβρύων. Η λεπτομερής μορφομετρική ανάλυση, η μεμβρανική ακεραιότητα, η συμπύκνωση της πυρηνικής χρωματίνης και η ακεραιότητα του σπερματικού DNA, το ισοζύγιο του οξειδοαναγωγικού δυναμικού και η προσδεσιμότητα των σπερματοζωαρίων σε πολυμερή υαλουρονικού οξέος συνιστούν διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία δύνανται να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για το λειτουργικό δυναμικό του σπέρματος.

Η εφαρμογή των ανωτέρω ελέγχων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, σε κατάλληλα επιλεγμένα περιστατικά, αποτελεί μία σύγχρονη, εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ανδρικής υπογονιμότητας, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση, μέσω προσαρμογής επιβαρυντικών συνθηκών ζωής, χορήγησης ενισχυτικών θεραπευτικών σχημάτων ή/και εφαρμογής ειδικών τεχνικών επιλογής των σπερματοζωαρίων στο πλαίσιο της ΙΥΑ.

Η Βιολόγος κ. Γιώτα Μπαγουράκη παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο: ‘Δωρεά σπέρματος: συμπεράσματα από 5 έτη εμπειρίας στη στρατολόγηση δοτών’.

Η στρατολόγηση δοτών σπέρματος αποτελεί χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια πολλαπλών αξιολογήσεων και ελέγχων μέχρι την τελική αποδοχή ενός υποψηφίου στο πρόγραμμα της δωρεάς.

Αναδρομική ανάλυση συνολικά 495 υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης «Κρυογονία» σε χρονικό διάστημα πενταετίας (2012-2017), οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τα ποσοστά αποδοχής και τα αίτια απόρριψης. Ένα μικρό μόνο ποσοστό (περίπου 10%) του αρχικού πλήθους των υποψηφίων γίνεται τελικά αποδεκτό. Ο κυριότερος λόγος απόρριψης σχετίζεται με τη μη ικανοποιητική ποιότητα σπέρματος, ενώ ακολουθούν παράγοντες όπως το βεβαρυμμένο ιστορικό ή η φορεία γενετικών ασθενειών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ποσοστό των ατόμων που μετά την πρώτη αίτηση συμμετοχής ή τα αρχικά βήματα ελέγχου, αποσύρονται από τη διαδικασία αυτοβούλως.

Η διαδικασία στρατολόγησης δοτών μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη μέσω διεύρυνσης του αρχικού αριθμού των ενδιαφερόμενων. Η ενημέρωση του ευρέως κοινού σχετικά με το πρόβλημα της υπογονιμότητας και η ευαισθητοποίηση ως προς τη δυνατότητα κοινωνικής συνεισφοράς μπορεί να ενισχύσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την παραμονή των υποψηφίων στο πρόγραμμα και κατ’ επέκταση τον τελικό αριθμό των διαθεσίμων δοτών.

περισσοτερες
Επιστημονικές εκδηλώσεις