Μείωση ποιότητας του σπέρματος με την πάροδο του χρόνου

Μείωση ποιότητας του σπέρματος με την πάροδο του χρόνου

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες που διενεργήθηκαν στη Γαλλία, διαπιστώθηκε μια συνεχής μείωση της συγκέντρωσης του σπέρματος από το 1989 έως το 2005, σε ποσοστό της τάξεως του 32,2% για όλο το χρονικό αυτό διάστημα ή κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Επίσης, σημειώθηκε μείωση στο ποσοστό της φυσιολογικής μορφολογίας κατά την ίδια 17ετή περίοδο.

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τις πτωτικές τάσεις που έχουν παρατηρηθεί στη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων σε πληθυσμούς και άλλων χωρών, όπως το Ισραήλ, η Ινδία, η Νέα Ζηλανδία, η Τυνησία και η Φινλανδία.

Σύμφωνα με τις απόψεις των ερευνητών, η παρατηρούμενη πτώση στην ποιότητα του σπέρματος μπορεί να συσχετίζεται με περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες που αφορούν σε αλλαγές στη διατροφή, το στρες ή την παρουσία λοιμώξεων.

Τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το γονιμοποιητικό δυναμικό των επόμενων γενεών. Η προληπτική διενέργεια μιας αξιόπιστης ανάλυσης σπέρματος σε νεαρούς άνδρες μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να δώσει τη δυνατότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων ή της εύρεσης λύσεων. Η προληπτική κατάψυξη και κρυοσυντήρηση δειγμάτων σπέρματος μπορεί, επίσης, να χρησιμεύσει ως κίνηση προνοητικότητας για κάθε μελλοντικό ενδεχόμενο.

περισσοτερη
Αρθρογραφία