Παράταση διάρκειας κρυοσυντήρησης σπέρματος στη Μεγάλη Βρετανία

Παράταση διάρκειας κρυοσυντήρησης σπέρματος στη Μεγάλη Βρετανία

Η HFEA (Human Fertilization and Embryology Authority) πρόσφατα αποφάσισε να παρατείνει τον επιτρεπόμενο χρόνο κρυοσυντήρησης του σπέρματος στα 55 χρόνια.

Ο χρόνος παραμονής στο υγρό άζωτο δεν επηρεάζει τις λειτουργικές ιδιότητες των σπερματοζωαρίων, δεδομένου ότι στην κατάσταση ‘ανεσταλμένης δραστηριότητας’ (‘suspended animation’) παύει κάθε λειτουργική δράση. Αυτό επιτρέπει πρακτικά την κρυοσυντήρηση του σπέρματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και για πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στη χώρα μας ο χρόνος κρυοσυντήρησης ορίζεται στα 5 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 5 επιπλέον χρόνια, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του ενδιαφερομένου.

Περισσότερα
ΝΕΑ