Ομιλίες

Η σχέση ανάμεσα στην ηλικία του άνδρα και τις αριθμητικές και δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η επίδρασή της στο ποσοστό του DNA fragmentation (Κατακερματισμός DNA)
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής Αλεξανδρούπολη - Οκτώβριος 2020
COVID-19 ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑ
1ο Webinar Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας - Ιούνιος 2020
Οξειδωτικό Στρες Σπέρματος: Μία σύγχρονη προσέγγιση στην αξιολόγηση της ανδρικής υπογονιμότητας
4ο συνέδριο στης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων - Φεβρουάριος 2020
Οικογένεια: Πώς το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Έλεγχος και διατήρηση ανδρικής γονιμότητας
1ο Fertility Festival – Ζάππειο Αθήνα - Ιούνιος 2019
Τράπεζες Κρυοσυντήρησης Σπέρματος: Προδιαγραφές-Σύγχρονα Δεδομένα
ΜΙΥΑ ΝΝΑ - Μάιος 2019
Η ανάλυση σπέρματος ως εκφραστής της σπερματογένεσης
στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας - Μάιος 2019
Επίδραση της κρυοσυντήρησης στη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος
στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας - Μάιος 2019
Διατήρηση της Ανδρικής Γονιμότητας στο πλαίσιο θεραπείας με σπερματοτοξική δράση
παρουσίαση στο Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής του Αττικού Νοσοκομείου Αθηνών - Απρίλιος 2019
ROS: φίλος ή εχθρός; Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών στην ανδρική (υπο)γονιμότητα
στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων 2018-2019 της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΙΑΣΩ Institute of Life - Νοέμβριος 2018
Διαγνωστικοί Έλεγχοι Σπερμοδιαγράμματος ως Δείκτες Ανδρικής Γονιμότητας
στο πλαίσιο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας - Μάιος 2018
Λειτουργικοί Έλεγχοι Σπέρματος: Σύγχρονη Εργαστηριακή Προσέγγιση-Κλινικές Εφαρμογές
στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων - Φεβρουάριος 2018
Εργαστήριο Σπέρματος: Προβληματισμοί στην αναφορά των ευρημάτων
στο πλαίσιο του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας - Μάρτιος 2017
Κατάψυξη – Κρυοσυντήρηση Σπέρματος: διατήρηση της ανδρικής γονιμότητας στο πλαίσιο θεραπείας με σπερματοτοξική δράση
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Κακοήθειες και Γονιμότητα - Φεβρουάριος 2017
Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης Σπέρματος
στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων 2016-2017 της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΙΑΣΩ Institute of Life - Νοέμβριος 2016
Βασική Ανάλυση Σπέρματος
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη’ - Οκτώβριος 2016
Έλεγχος Σπέρματος – Η Προσέγγιση του Εργαστηριακού
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Γονιμότητα’ - Ιανουάριος 2016
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ανδρική Υπογονιμότητα’ - Ιανουάριος 2016
Εφαρμογές – διαγνωστική αξία της ανάλυσης σπέρματος στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2ο συνέδριο στης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων - Νοέμβριος 2015
Σπερμοδιάγραμμα – πώς ερμηνεύονται οι νέες οδηγίες κατά Π.Ο.Υ. 2010
42ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας - Mάιος 2015
Σπερμοδιάγραμμα
στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: ‘Η ανδρική υπογονιμότητα στη εποχή της κρίσης’– Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών - Ιούνιος 2014
Τράπεζα Σπέρματος: Αρχές και Λειτουργία
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων - Δεκέμβριος 2012
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος και Ορχικού Ιστού
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων - Ιούνιος 2012
Σπερμοδιάγραμμα και Λοίμωξη
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Λοιμώξεις Γεννητικού Συστήματος’ - Μάρτιος 2011