Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ενότητα με τίτλο «Sperm Banking» στο πλαίσιο του σεμιναρίου ‘Reproductive Science in Biology & Medicine’, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθ. κου Γεωργίου Ιωάννη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2018
Evgeni et al. Conventional semen parameters and DNA fragmentation in relation to fertility status in a Greek population.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Feb 26;188:17-23
Evgeni et al. Sperm nuclear DNA fragmentation and its association with semen quality in Greek men.
Andrologia 2015, xx, 1-9
Evgeni et al. Human Sperm DNA Fragmentation and its Correlation with Conventional Semen Parameters.
J Reprod Infertil 2014, 15(1): 2-14
Ευγενή et al. Κρυοσυντήρηση σπέρματος: εργαστηριακές τεχνικές.
ΑΝΗΡ 2013, 13:1, 8-13
Evgeni et al. ‘Genetic and clinical aspects of azoospermia and severe oligozoospermia in Greek infertile men’
Int J Androl 2010, 33 (suppl 1): 4-20. P35
Ευγενή et al. ‘Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στην ποιότητα του ανδρικού σπέρματος. Παθοφυσιολογία – Διαγνωστική αξιολόγηση’
ΑΝΗΡ 2010 12(3), 45-62
Ευγενή Ε. ‘Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στην ανδρική υπογονιμότητα. Αιτιολογία – Διαγνωστική αξιολόγηση – Θεραπευτική προσέγγιση. 7ο Πανελλήνο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες – Σπέτσες
Ιούνιος 2010
Ευγενή et al. ‘Κατάτμηση DNA Σπερματοζωαρίων (DNA Fragmentation)’
ΑΝΗΡ 2007 9(2), 103-115
Ευγενή et al. ‘Καρκίνος και Γονιμότητα: Προοπτικές μετά τη θεραπεία – Κρυοσυντήρηση σπέρματος’
ΑΝΗΡ 2002 1(4), 15-23