Διασφάλιση ποιότητας

Η πρώτη πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη αυτοτελής Ελληνική τράπεζα σπέρματος διεθνών προδιαγραφών που συνεργάζεται με Έλληνες δότες σπέρματος

Διασφάλιση ποιότητας

Πιστοποίηση διεργασιών

Η συνολική λειτουργία της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ΕΝ 15224:2017 και ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Σπέρματος.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των επιμέρους διεργασιών, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.

Η εφαρμογή των αρχών του Συστήματος διασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού, με κύριο γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και την ενσωμάτωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης στην εργαστηριακή πρακτική.

Ακολουθείται η εφαρμογή αυστηρού συστήματος Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου, σε συνεργασία με το EQA Scheme της European Society of Reproduction and Embryology (University of Karolinska Sweden).

scientists-team

Επιστημονικό Προσωπικό

Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες, Βιολόγους ειδικευμένους στον τομέα της Εργαστηριακής Σπερματολογίας. Η μεταπτυχιακή τους εξειδίκευση έχει διενεργηθεί σε έγκριτα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

quality-icon-003

Ποιοτικός Έλεγχος

Όλα τα στελέχη του εργαστηρίου αποτελούν μέλη ενός αυστηρού συστήματος Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη συνεχή τους μετεκπαίδευση και αξιολόγηση της βέλτιστης εργαστηριακής πρακτικής.

mic-icon

Τεχνολογία αιχμής

Στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ εφαρμόζονται οι υποδείξεις των έγκριτων διεθνών επιστημονικών φορέων και επιλέγεται η πιο σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Διασφάλιση ποιότητας

Προδιαγραφές

Η Τράπεζα Σπέρματος ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ ακολουθεί τις προδιαγραφές της Ελληνικής νομοθεσίας για την κατάψυξη, κρυοσυντήρηση και διάθεση κατεψυγμένου σπέρματος. Οι εργαστηριακές διεργασίες υπόκεινται στα πλαίσια ενός συστήματος αυστηρού Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου με βάση τα πρότυπα του ISO και σε στενή συνεργασία με έγκριτα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένες στα διεθνή πρότυπα ποιότητας, παρακολουθεί συνεχώς τις σύγχρονες οδηγίες κορυφαίων διεθνών επιστημονικών φορέων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), η European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), British Fertility Society (BFS), British Andrology Society (BAS), Association of Biomedical Andrologists, Association of Clinical Embryologists, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, American Society for Reproductive Medicine, Society for Assisted Reproductive Technology, κ.α.

Θέλεις να γίνεις λήπτης;

faq-icon

Έχετε ερωτήσεις, έχουμε απαντήσεις.