Ιατρικές εξετάσεις δωρεάς σπέρματος

sperm-control

Εργαστηριακός έλεγχος

Η διαδικασία για τους υποψήφιους δότες είναι απλή και περιλαμβάνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τον δότη που θα γίνει μέλος του προγράμματος της Κρυογονίας.

Οι υποψήφιοι δότες σπέρματος υποβάλλονται σε λεπτομερή εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους.

Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται δωρεάν για τους υποψήφιους δότες.

ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Μόνο δείγματα σπέρματος που οι τιμές τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια αναφοράς των έγκυρων διεθνών μεθοδολογιών επιλέγονται για κατάψυξη.
Λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων του σπέρματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους υποψηφίους η λήψη 2 ή 3 δειγμάτων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο ένα νωπό σπέρμα καλής ποιότητας να μην επιβιώνει επαρκώς κατά τη διαδικασία κατάψυξης-απόψυξης. Επειδή η δωρεά σπέρματος προϋποθέτει τη χρήση μόνο καταψυγμένων δειγμάτων, είναι προφανές ότι επιλέγονται μόνο δείγματα, τα οποία αποδίδουν υψηλή επανάκτηση κινητών σπερματοζωαρίων μετά την απόψυξη.

Θέλεις να γίνεις δότης;

faq-icon

Έχετε ερωτήσεις, έχουμε απαντήσεις.