Διαδικασία Δωρεάς Σπέρματος

sperm-cells

Η διαδικασία δωρεάς των υποψήφιων δοτών

Αν είσαι νέος, υγιής και επιθυμείς να κάνεις με τις πράξεις σου τη διαφορά, μπορείς να συμβάλλεις θετικά στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος. Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τον δότη που θα γίνει μέλος του προγράμματος της Κρυογονίας.

Οι υποψήφιοι δότες σπέρματος υποβάλλονται σε λεπτομερή εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους.

Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται δωρεάν για τους υποψήφιους δότες.

Διαδικασία ελέγχου

Ενημέρωση - Συνέντευξη

Σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία, τις υποχρεώσεις τους και τα όρια ευθύνης τους στην περίπτωση που προκριθούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό και οικογενειακό τους προφίλ, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.

Ερωτηματολόγιο - Συναίνεση

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα εκτενές, πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό και οικογενειακό τους κοινωνικό, ιατρικό, αναπαραγωγικό, σεξουαλικό, ψυχολογικό ιστορικό. Επίσης, καταθέτουν την ενημερωμένη, έγγραφη συναίνεσή τους για την εθελοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος.

Ιστορικό / Ουρολογική εξέταση

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό ουρολόγο, κατά την οποία διαπιστώνεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ψυχολογική αξιολόγηση

Με βάση το ιστορικό και ειδικά ψυχομετρικά τεστ, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι δότες και τα οποία αξιολογούνται από ειδικευμένο ψυχολόγο, ελέγχεται η παρουσία ενδείξεων ψυχοπαθολογίας και η πιθανή παρουσία κληρονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις πιθανότητες γενετικής προδιάθεσης για ψυχιατρικές νόσους.

Εργαστηριακός έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους.

Θέλεις να γίνεις δότης;

faq-icon

Έχετε ερωτήσεις, έχουμε απαντήσεις.