Βιολόγος αναπαραγωγής

Περιγραφή Θέσης

Βιολόγος αναπαραγωγής με:
· Τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της ΙΥΑ
· Αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο (μεταπτυχιακή ειδίκευση, δημοσιεύσεις)
· Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
· Ικανότητα επιτελέσεως και επίβλεψης εργαστηριακών αναλύσεων και κατάψυξης σπέρματος

Επιθυμητά προσόντα:
· Επαγγελματισμός
· Υπευθυνότητα
· Πνεύμα Συνεργασίας
· Επικοινωνιακή ικανότητα

Αρμοδιότητες:
· Διενέργεια πλήρους φάσματος εργαστηριακών αναλύσεων σπέρματος
· Επεξεργασία σπέρματος
· Κατάψυξη και κρυοσυντήρηση σπέρματος
· Οργάνωση και υλοποίηση διακίνησης γεννητικού υλικού
· Εποπτεία εργαστηριακών διεργασιών
· Οργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών projects
· Συντονισμός προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου
· Επικοινωνία με κοινό και συνεργάτες

Η θέση εργασίας περιλαμβάνει σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, με επιδόματα ανάληψης αρμοδιοτήτων και ετήσιο bonus παραγωγικότητας.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

Αν ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στην ομάδα μας, κάνε την αίτησή σου