Περιγραφή Θέσης

 

Επικεφαλής Εργαστηρίου Βιολογίας της Αναπαραγωγής:

· Πτυχιούχος Βιολογίας με τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία στο
αντικείμενο της ΙΥΑ

· Αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο (μεταπτυχιακή ειδίκευση, δημοσιεύσεις)

· Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

· Άριστη επιτέλεση και επίβλεψη εργαστηριακών αναλύσεων και κατάψυξης σπέρματος

 

Επιθυμητά προσόντα:

· Επαγγελματισμός

· Υπευθυνότητα

· Πνεύμα Συνεργασίας

· Επικοινωνιακή ικανότητα

 

Αρμοδιότητες:

· Διενέργεια πλήρους φάσματος εργαστηριακών αναλύσεων σπέρματος

· Επεξεργασία σπέρματος

· Κατάψυξη και κρυοσυντήρηση σπέρματος

· Οργάνωση διαχείρισης και διακίνησης γεννητικού υλικού

· Εποπτεία συνόλου εργαστηριακών διεργασιών

· Παρακολούθηση και αναφορά δεικτών αξιολόγησης

· Δοκιμή και ενσωμάτωση νέων εργαστηριακών πρωτοκόλλων

· Οργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών projects

· Συντονισμός προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου

· Επικοινωνία με κοινό και συνεργάτες

 

Η θέση εργασίας περιλαμβάνει σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου
χρόνου, με επιδόματα ανάληψης αρμοδιοτήτων και ετήσιο bonus
παραγωγικότητας.

 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

Αν ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στην ομάδα μας, κάνε την αίτησή σου