Κρυοσυντήρηση σπέρματος – Μια εργαστηριακή μέθοδος με πολυετή ιστορία

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανδρολογίας (4-6 Ιουνίου 2021)

Η τεχνογνωσία πίσω από την κρυοσυντήρηση αναπαραγωγικών κυττάρων και ιστών έχει τις ρίζες της σε βασικά επιστημονικά αξιώματα, που αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία 50 χρόνια.

Η χρήση υγρού αζώτου για τη διατήρηση του σπέρματος σε θερμοκρασία -196οC εισήχθη κατά τη δεκαετία του 1960, με επακόλουθες αναφορές σε επιτυχείς προσπάθειες υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, εγκυμοσύνης και γεννήσεων.

Η πρώτη επιτυχής εγκυμοσύνη με χρήση κατεψυγμένου ανδρικού σπέρματος χρονολογείται το 1953 από τον καθηγητή Sherman.

Η πρώτη γέννηση φυσιολογικού παιδιού με κρυοσυντηρημένο σπέρμα επετεύχθη το 1973.

Οι πρώτες οργανωμένες τράπεζες σπέρματος δημιουργήθηκαν στις αρχές του 1970 (1972).

Η μέγιστη διάρκεια κρυοσυντήρησης σπέρματος μέχρι σήμερα πριν τη χρήση του με επιτυχή γέννηση είναι 21 χρόνια.

περισσοτερη
Αρθρογραφία