Πρωτιά για την Κρυογονία: Η πρώτη πιστοποιημένη και νόμιμα αδειοδοτημένη αυτοτελής Ελληνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ είναι η πρώτη αυτοτελής Ελληνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης που αδειοδοτήθηκε από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 3503/31-10-2016), βάσει της υπ. αρ. 6901/26-11-2015 Υπουργικής Απόφασης. Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και επιστημονική τεχνογνωσία, που διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων καλής εργαστηριακής πρακτικής και την υψηλών προδιαγραφών ποιότητα που απαιτεί η [...]