Μείωση ποιότητας του σπέρματος με την πάροδο του χρόνου

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες που διενεργήθηκαν στη Γαλλία, διαπιστώθηκε μια συνεχής μείωση της συγκέντρωσης του σπέρματος από το 1989 έως το 2005, σε ποσοστό της τάξεως του 32,2% για όλο το χρονικό αυτό διάστημα ή κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Επίσης, σημειώθηκε μείωση στο ποσοστό της φυσιολογικής μορφολογίας κατά την ίδια 17ετή περίοδο. [...]