Κρυοσυντήρηση σπέρματος: προστασία της γονιμότητας στην πάροδο του χρόνου

Ο σύγχρονος άνδρας καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει αντίξοους παράγοντες που ενδέχεται να απειλούν την γονιμότητά του. Το άγχος, η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, οι επιβαρυμένες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, η πολύωρη καθιστική στάση, η παχυσαρκία, η μη ισορροπημένη διατροφή, κάποιες συνήθειες του καθημερινού τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, αποτελούν μερικούς από τους πιθανούς λόγους που μπορεί να προκαλέσουν σταδιακή μείωση της ποιότητας του ανδρικού σπέρματος. Η επίδραση είναι αυξητικά ανάλογη με την πάροδο του χρόνου και εντείνεται επιπλέον με την πρόοδο της ηλικίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι σήμερα η πλειονότητα των αναπαραγωγικά ώριμων ανδρών αναβάλλουν την δημιουργία οικογένειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Η πρόοδος των βιοϊατρικών επιστημών παρέχει την δυνατότητα προστασίας από τις δυσμενείς προοπτικές για την ανδρική γονιμότητα, ‘παγώνοντας’ τον χρόνο. Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η δυνατότητα ενός άνδρα να δημιουργήσει τους δικούς του βιολογικά απογόνους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή το αποφασίσει, είναι η Κατάψυξη και Κρυοσυντήρηση σπέρματος.

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται η Προληπτική Κρυοσυντήρηση Σπέρματος;

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις ανδρών αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει ή ολοκληρώσει την οικογένειά τους και:

 • Πρόκειται να εκτεθούν σε τοξικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να υποβληθούν σε χειρουργικές ή άλλους είδους ιατρικές θεραπείες, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη γονιμότητα
 • Πρόκειται να υποβληθούν σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ενδομήτρια σπερματέγχυση – εξωσωματική γονιμοποίηση) με τις συζύγους τους και αδυνατούν να παράσχουν το δείγμα σε προγραμματισμένο χρόνο ή ενδέχεται να απουσιάζουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων
 • Έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς σε θεραπεία βελτίωσης της ποιότητας του σπέρματος με πιθανά μη διατηρήσιμα αποτελέσματα
 • Πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική συλλογή σπερματοζωαρίων από όρχι ή επιδιδυμίδα, εφ’όσον η διαδικασία επιτύχει τη λήψη επαρκούς ποσότητας σπερματοζωαρίων
 • Φέρουν διαπιστωμένη χαμηλή ποιότητα σπέρματος και επιθυμούν να συγκεντρώσουν ένα ικανοποιητικό απόθεμα αναπαραγωγικού υλικού από πολλαπλές λήψεις
 • Εκτίθενται συστηματικά σε σπερματοτοξικούς παράγοντες στο χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, π.χ. χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, υψηλές θερμοκρασίες
 • Επιθυμούν να τεκνοποιήσουν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και θέλουν να εξασφαλίσουν το αναπαραγωγικό τους δυναμικό από οποιαδήποτε δυσμενή συνθήκη, ως κίνηση προνοητικότητας

Αν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, καλό θα είναι να σκεφτείτε σοβαρά την πιθανότητα εφαρμογής της μεθόδου. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε στην επιλογή σας, παρέχοντας πληροφορίες πάνω σε εύλογα ερωτήματα που γεννώνται σχετικά με τη διαδικασία.

Η λήψη μιας σημαντικής απόφασης

Η απόφαση για την κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι πολύ προσωπική. Αν είστε παντρεμένος ή βρίσκεστε σε μία σοβαρή σχέση, είναι απαραίτητη και η έγγραφη συναίνεση της συζύγου/συντρόφου σας.
Αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, και οι δύο γονείς σας θα πρέπει να συμμετάσχουν στην απόφασή σας και να συναινέσουν εγγράφως.

Η συλλογή και κρυοσυντήρηση δειγμάτων σπέρματος μπορεί να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Αν και η παραγωγή σπέρματος στους όρχεις είναι συνεχής, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να αναπληρωθεί η ποσότητά του μετά από κάθε εκσπερμάτιση. Για να επιτευχθεί η ανάκτηση της μέγιστης δυνατής ποσότητας σπέρματος, το δείγμα πρέπει να συλλεχθεί μετά από 48 ώρες αποχής από εκσπερμάτιση.

Συνήθως συνιστάται η κρυοσυντήρηση πολλαπλών δειγμάτων τα οποία θα συλλέγονται με αποχή 2 εως 4 ημερών.

Η ποιότητα του σπέρματος αξιολογείται βασικά σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους: την συγκέντρωση (τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που εντοπίζονται ανά 1 ml σπερματικού υγρού), την κινητικότητα (την κίνηση των σπερματοζωαρίων) και την μορφολογία (το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που έχουν φυσιολογική μορφή).

Η σπερματική ποιότητα μπορεί να εμφανίσει προσωρινή ή μόνιμη βλάβη. Ένας υψηλός πυρετός ή η πρόσφατη έκθεση σε τοξικές ουσίες, μπορούν επίσης να επιβαρύνουν την ποιότητα του σπέρματος, όπως και οι ακτινολογικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται κοντά στους όρχεις. Η ηλικία του άνδρα ενδέχεται επιπλέον να επηρεάσει μερικώς την ποιότητα του σπέρματός του, καθώς και η υπερβολική χρήση αλκοόλ ή/και το έντονο κάπνισμα.

Τα επίπεδα του σπέρματος κυμαίνονται και ποικίλλουν ανά εκσπερμάτιση. Αν η ποιότητα του σπέρματός σας είναι χαμηλή, ο εργαστηριακός υπεύθυνος θα συζητήσει το θέμα μαζί σας πριν αποφασίσετε για την μακροχρόνια αποθήκευση των δειγμάτων σας.

Λόγω της εξέλιξης στις σύγχρονες μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αποτελεί εύλογη επιλογή η κρυοσυντήρηση σπέρματος, ακόμα και αν η συγκέντρωση ή η κινητικότητά του είναι χαμηλή.

Με την εφαρμογή των νέων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί εγκυμοσύνη από έμβρυο που δημιουργείται με την έγχυση ενός και μόνο ζωντανού σπερματοζωαρίου σε ένα ωάριο.

Άνδρες, των οποίων το σπέρμα έχει καλύτερη ποιότητα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν εγκυμοσύνη με πιο απλές μεθόδους, όπως η ενδομήτρια σπερματέγχυση.

Αν η ποιότητα του σπέρματος επιτρέπει την επακόλουθη εφαρμογή ενδομήτριας σπερματέγχυσης ως μεθόδου τεκνοποίησης, η πιθανότητα επιτυχίας είναι μεγαλύτερη όσο περισσότερα δείγματα υπάρχουν διαθέσιμα σε κατάψυξη. Η διατήρηση περισσότερων δειγμάτων επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό προσπαθειών.

Αν η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση, ακόμα και ένα δείγμα μπορεί να επαρκέσει – είναι ωστόσο ασφαλέστερο να συλλεχθούν περισσότερα του ενός.
Για κάθε επιθυμητή εγκυμοσύνη, συνιστάται η κατάψυξη 3-6 δειγμάτων σπέρματος, ανάλογα με την σπερματική ποιότητα.

Αν οι χρονικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η φύλαξη ακόμα και ενός δείγματος σπέρματος αξίζει τον κόπο.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, τα δείγματα σπέρματος δεν επιβαρύνονται ποιοτικώς ακόμα και μετά από πολλά χρόνια παραμονής σε βαθειά κατάψυξη.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος μπορεί να επιτρέψει ακόμα και σε έναν έφηβο ή νεαρό ενήλικο άνδρα να γίνει πατέρας πολλά χρόνια αργότερα, όταν αυτός θα αισθανθεί έτοιμος να δημιουργήσει οικογένεια.

Η διαδικασία

Τα δείγματα μπορούν να συλλεχθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Τράπεζας ή κατ’ οίκον. Μπορούν εναλλακτικά να προσκομισθούν από εξουσιοδοτημένο άτομο σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πριν από τη λήψη, είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός της επίσκεψης μέσω τηλεφωνικής συνεννόησης με την Τράπεζα, κατά την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις συλλογής και μεταφοράς.

Κάθε δείγμα σπέρματος ταυτοποιείται προσεκτικά με ειδικό σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης, που διασφαλίζει την επακριβή ιχνηλασιμότητα και την διατήρηση του απορρήτου. Το κάθε δείγμα φέρει το όνομα του εξεταζομένου, έναν μοναδικό κωδικό και την ημερομηνία κατάψυξης.

Μία μικρή ποσότητα σπέρματος χρησιμοποιείται για εργαστηριακό έλεγχο των βασικών σπερματολογικών παραμέτρων πριν από την κατάψυξη, δηλαδή:

 • Τον όγκο του σπέρματος
 • Τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά ml
 • Το ποσοστό κινητικότητας
 • Την διαβάθμιση κινητικότητας.

Στο υπόλοιπο δείγμα προστίθεται ένα ειδικό κρυοπροστατευτικό υλικό, το οποίο προστατεύει τα σπερματοζωάρια κατά τη διαδικασία της κατάψυξης.

Το σπέρμα τοποθετείται τμηματικά, ανά μικρές ποσότητες του 0,5 ml, σε ειδικές συσκευασίες κατάψυξης που ονομάζονται παγέτες. Ο συνολικός αριθμός των παγετών εξαρτάται από την ποσότητα του δείγματος.

Η διαδικασία της κατάψυξης ξεκινά αμέσως και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού μηχανήματος με ατμούς υγρού αζώτου για τη σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας από την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε επίπεδα χαμηλότερα των 0οC. Το βήμα αυτό προστατεύει τα σπερματοζωάρια από τη βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί λόγω απότομης πτώσης της θερμοκρασίας.

Στο τέλος του κύκλου κατάψυξης, τα δείγματα βυθίζονται στο υγρό άζωτο και τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία φύλαξης για μακροχρόνια κρυοσυντήρηση.

Το σπέρμα μπορεί να διατηρείται απεριόριστα σε τελική θερμοκρασία -196 οC. Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη κατεψυγμένων δειγμάτων σπέρματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο και ανανέωση της εντολής του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατά την απόψυξη ενός κατεψυγμένου δείγματος σπέρματος, ένα μέρος των σπερματοζαρίων δεν επιβιώνει. Το ποσοστό των λειτουργικών σπερματοζωαρίων τα οποία επιβιώνουν μετά από την απόψυξη εξαρτάται από την ενδογενή αντοχή του κάθε σπέρματος και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με βεβαιότητα.
Όταν θα είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε το κρυοσυντηρημένο σπέρμα σε μία προσπάθεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θα πρέπει να ενημερώσετε την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση 1-2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη προσπάθεια.

Το σπέρμα μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε ιατρό ή εργαστήριο επιθυμείτε, εφ΄ όσον έχετε εγγράφως συναινέσει για την διαδικασία αυτή.

Ο έλεγχος και η κατάψυξη κάθε δείγματος χρεώνεται με ένα εφ’ άπαξ ποσό, που καθορίζεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συλλεχθέντων δειγμάτων – η κατάψυξη περισσοτέρων του ενός δειγμάτων περιλαμβάνει έκπτωση.

Το κόστος της κρυοσυντήρησης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και καλύπτει όλα τα κρυοσυντηρημένα δείγματα.

Το κόστος απόψυξης και μεταφοράς ενός δείγματος επιβαρύνει, επίσης, τον εξεταζόμενο.

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη, θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ημερομηνία γεννήσεως
 • Ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η κρυοσυντήρηση σπέρματος
 • Αριθμός ταυτότητας

Εφ’ όσον ο αρχικός έλεγχος του σπέρματος προκρίνει το δείγμα για την διαδικασία, θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα έγγραφο συναίνεσης με τις εντολές σας για τον χειρισμό του δείγματος. Στο έγγραφο καλείστε να δηλώσετε το αρχικό χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε τη φύλαξη του σπέρματός σας, με τη δέσμευση να ανανεώσετε την εντολή σας λίγο πριν παρέλθει το διάστημα αυτό, αν επιθυμείτε να παρατείνετε τον χρόνο κρυοσυντήρησης. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε προσεκτικά και να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Επίσης, αν έχετε ήδη ελεγχθεί για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα εντός τριμήνου, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα αντίγραφο των ακόλουθων εξετάσεων:

 • Ηπατίτιδα Β: HΒsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο) και HΒcAB (Αντισώματα Πυρήνος Ηπατίτιδας Β)
 • Ηπατίτιδα CAntiHCV
 • AIDS: Anti-HIV I/II            
 • Σύφιλη: VDRL

Αν αυτό δεν ισχύει, οφείλετε να υποβληθείτε εκ νέου σε έλεγχο και να προσκομίσετε τα αποτελέσματα την ημέρα κατά την οποία θα διενεργηθεί η κατάψυξη.

Οι εξεταζόμενοι που επιθυμούν να προβούν σε κατάψυξη σπέρματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,  θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης αποτελέσματα μοριακού ελέγχου για SARS– COV-2, ο οποίος να έχει διενεργηθεί προ 1-2 ημερών από την ημέρα της επίσκεψης.

Ραντεβού

Όλες οι επισκέψεις καθορίζονται με ραντεβού. Γενικά, μπορούμε να προγραμματίσουμε μία επίσκεψη εντός 24 εώς 48 ωρών από την τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερομένου. Παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμα και εντός αργιών ή σαββατοκύριακου για έκτακτα περιστατικά, με ειδική συνεννόηση.

Οι υπηρεσίες μας

Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ είναι μια σύγχρονη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατάψυξης και κρυοσυντήρησης σπέρματος. Με εικοσαετή και πλέον εμπειρία στον τομέα της Εργαστηριακής Σπερματολογίας, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι παρέχουν υπηρεσίες κρυοσυντήρησης σπέρματος σε άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να φυλάξουν το σπέρμα τους για μελλοντική χρήση σε προσπάθειες τεκνοποίησης. Το εργαστηριακό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές κατάψυξης σπέρματος, κρυοσυντήρησης σπέρματος και απόψυξης σπέρματος και εργάζεται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστήμονα στα θέματα Κρυοβιολογίας. Όλες οι διεργασίες τελούν υπό αυστηρό ποιοτικό έλεγχο με βάση τις προδιαγραφές του συστήματος ISO και έγκριτων φορέων του Εξωτερικού (WHO, ESHRE). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα βήματα της διαδικασίας:

 • συλλογή των δειγμάτων σπέρματος
 • παραλαβή
 • ταυτοποίηση με ειδική κωδικοποίηση
 • διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων
 • κατάψυξη σπέρματος
 • αποθήκευση και κρυοσυντήρηση σπέρματος
 • αναγνώριση σπέρματος
 • απόψυξη σπέρματος

Θέλεις να κρυοσυντηρήσεις το σπέρμα σου;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

  Ονοματεπώνυμο *
  Ηλικία *
  Τηλέφωνο *
  Email *
  Τόπος κατοικίας *
  Ενασχόληση *

  Οικογενειακή κατάσταση *

  Το μήνυμά σας

  Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας: τηλεφωνικάμε email

   


  Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι 16 ετών και άνω*

  Για περισσότερες πληροφορίες ή τον προγραμματισμό ενός ραντεβού, παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα: 211 4100064 ή 6932-717773.