Η Δρ Λίνα Ευγενή απαντά σε ερωτήματα που αφορούν όλους τους άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας σχετικά με τα σύγχρονα μέσα ελέγχου και διατήρησης του γονιμοποιητικού τους δυναμικού, καθώς και τις εναλλακτικές που προσφέρει η δωρεά σπέρματος.