Κρυοσυντήρηση σπέρματος στο πλαίσιο ισχυρής χημικής ή ακτινολογικής θεραπείας

Η Κατάψυξη και Κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι μια εργαστηριακή διαδικασία κατά την οποία το ανδρικό γεννητικό υλικό αποθηκεύεται σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο για προσπάθειες τεκνοποίησης.

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται η Κρυοσυντήρηση σπέρματος;
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανδρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια νεοπλασματική νόσο και δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει ή ολοκληρώσει την οικογένειά τους πριν από την έναρξη της θεραπείας. Η αντινεοπλασματική θεραπεία (χειρουργική, χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) ενέχει την πιθανότητα προσωρινής ή μόνιμης απώλειας της γονιμότητας.

Δεν είναι, ωστόσο, δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ο βαθμός σοβαρότητας της επίδρασης στο γονιμοποιητικό δυναμικό του ασθενούς ή η χρονική της διάρκεια. Επίσης, συνιστάται σε περιπτώσεις ανδρών, οι οποίοι πρόκειται να εκτεθούν σε τοξικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να υποβληθούν σε χειρουργικές ή άλλους είδους ιατρικές θεραπείες, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη γονιμότητα. Αν δεν είστε βέβαιοι για την πιθανότητα επίδρασης μίας θεραπευτικής αγωγής στη γονιμότητά σας, συζητήστε το θέμα πρώτα με τον θεράποντα ιατρό σας.

Η λήψη μιας σημαντικής απόφασης

Η απόφαση για την κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι πολύ προσωπική. Αν είστε παντρεμένος ή βρίσκεστε σε μία σοβαρή σχέση, είναι απαραίτητη και η έγγραφη συναίνεση της συζύγου/συντρόφου σας.
Αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, και οι δύο γονείς σας θα πρέπει να συμμετάσχουν στην απόφασή σας και να συναινέσουν εγγράφως.

Η επιλογή της κατάψυξης και κρυοσυντήρησης σπέρματος θα πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο δυνατόν μετά από τη διάγνωση της νόσου, επειδή είναι προτιμότερο τα δείγματα να συλλεχθούν πριν την έναρξη της θεραπείας. Η λήψη δειγμάτων ακόμα και κατά την 1η εβδομάδα της χημειοθεραπείας ή/και ακτινοθεραπείας θεωρείται επίσης ασφαλής.

Η συλλογή του δείγματος πρέπει να διενεργείται μετά από 48 ώρες από εκσπερμάτιση ή αν ο προγραμματισμός της θεραπείας δεν επιτρέπει την αναμονή για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, οι λήψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά 24ωρο.

Συνήθως συνιστάται η κρυοσυντήρηση πολλαπλών δειγμάτων, αλλά αν οι χρονικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η φύλαξη ακόμα και ενός δείγματος σπέρματος αξίζει τον κόπο.

Με την εφαρμογή των νέων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί εγκυμοσύνη από έμβρυο που δημιουργείται με την έγχυση ενός και μόνο ζωντανού σπερματοζωαρίου σε ένα ωάριο. Ως εκ τούτου, αποτελεί εύλογη επιλογή η κρυοσυντήρηση σπέρματος, ακόμα και αν η ποιότητά του είναι χαμηλή.

Κατά κανόνα, συνιστάται η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων δειγμάτων, γιατί επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγαλύτερου αριθμού προσπαθειών.

Για κάθε επιθυμητή εγκυμοσύνη, συνιστάται η κατάψυξη 3-6 δειγμάτων σπέρματος, ανάλογα με την σπερματική ποιότητα.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, τα δείγματα σπέρματος δεν επιβαρύνονται ποιοτικώς ακόμα και μετά από πολλά χρόνια παραμονής σε βαθειά κατάψυξη.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος πριν από την αντινεοπλασματική θεραπεία μπορεί να επιτρέψει σε έναν έφηβο ή νεαρό ενήλικο άνδρα να γίνει πατέρας πολλά χρόνια αργότερα, όταν αυτός θα αισθανθεί έτοιμος να δημιουργήσει οικογένεια.

Η διαδικασία

Τα δείγματα μπορούν να συλλεχθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Τράπεζας ή κατ’ οίκον. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξεταζόμενος νοσηλεύεται, μπορούν εναλλακτικά να προσκομισθούν από εξουσιοδοτημένο άτομο σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πριν από τη λήψη, είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός της επίσκεψης μέσω τηλεφωνικής συνεννόησης με την Τράπεζα, κατά την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις συλλογής και μεταφοράς.

Κάθε δείγμα σπέρματος ταυτοποιείται προσεκτικά με ειδικό σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης, που διασφαλίζει την επακριβή ιχνηλασιμότητα και την διατήρηση του απορρήτου. Το κάθε δείγμα φέρει το όνομα του εξεταζομένου, έναν μοναδικό κωδικό και την ημερομηνία κατάψυξης.

Μία μικρή ποσότητα σπέρματος χρησιμοποιείται για εργαστηριακό έλεγχο των βασικών σπερματολογικών παραμέτρων πριν από την κατάψυξη, δηλαδή:

 • Τον όγκο του σπέρματος
 • Τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά ml
 • Το ποσοστό κινητικότητας
 • Την διαβάθμιση κινητικότητας.

Στο υπόλοιπο δείγμα προστίθεται ένα ειδικό κρυοπροστατευτικό υλικό, το οποίο προστατεύει τα σπερματοζωάρια κατά τη διαδικασία της κατάψυξης.

Το σπέρμα τοποθετείται τμηματικά, ανά μικρές ποσότητες του 0,5 ml, σε ειδικές συσκευασίες κατάψυξης που ονομάζονται παγέτες. Ο συνολικός αριθμός των παγετών εξαρτάται από την ποσότητα του δείγματος.

Η διαδικασία της κατάψυξης ξεκινά αμέσως και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού μηχανήματος με ατμούς υγρού αζώτου για τη σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας από την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε επίπεδα χαμηλότερα των 0οC. Το βήμα αυτό προστατεύει τα σπερματοζωάρια από τη βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί λόγω απότομης πτώσης της θερμοκρασίας.

Στο τέλος του κύκλου κατάψυξης, τα δείγματα βυθίζονται στο υγρό άζωτο και τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία φύλαξης για μακροχρόνια κρυοσυντήρηση.

Το σπέρμα μπορεί να διατηρείται απεριόριστα σε τελική θερμοκρασία -196 οC. Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη κατεψυγμένων δειγμάτων σπέρματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο και ανανέωση της εντολής του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατά την απόψυξη ενός κατεψυγμένου δείγματος σπέρματος, ένα μέρος των σπερματοζαρίων δεν επιβιώνει. Το ποσοστό των λειτουργικών σπερματοζωαρίων τα οποία επιβιώνουν μετά από την απόψυξη εξαρτάται από την ενδογενή αντοχή του κάθε σπέρματος και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με βεβαιότητα.
Όταν θα είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε το κρυοσυντηρημένο σπέρμα σε μία προσπάθεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θα πρέπει να ενημερώσετε την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση 1-2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη προσπάθεια.

Το σπέρμα μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε ιατρό ή εργαστήριο επιθυμείτε, εφ΄ όσον έχετε εγγράφως συναινέσει για την διαδικασία αυτή.

Ο έλεγχος και η κατάψυξη κάθε δείγματος χρεώνεται με ένα εφ’ άπαξ ποσό, που καθορίζεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συλλεχθέντων δειγμάτων – η κατάψυξη περισσοτέρων του ενός δειγμάτων περιλαμβάνει έκπτωση.

Το κόστος της κρυοσυντήρησης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και καλύπτει όλα τα κρυοσυντηρημένα δείγματα.

Το κόστος απόψυξης και μεταφοράς ενός δείγματος επιβαρύνει, επίσης, τον εξεταζόμενο.

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη, θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ημερομηνία γεννήσεως
 • Στοιχεία ιατρικής διάγνωσης
 • Ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η κρυοσυντήρηση σπέρματος
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό για την κατάψυξη σπέρματος
 • Ημερομηνία έναρξης της επικείμενης θεραπείας

Εφ’ όσον ο αρχικός έλεγχος του σπέρματος προκρίνει το δείγμα για την διαδικασία, θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα έγγραφο συναίνεσης με τις εντολές σας για τον χειρισμό του δείγματος. Στο έγγραφο καλείστε να δηλώσετε το αρχικό χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε τη φύλαξη του σπέρματός σας, με τη δέσμευση να ανανεώσετε την εντολή σας λίγο πριν παρέλθει το διάστημα αυτό, αν επιθυμείτε να παρατείνετε τον χρόνο κρυοσυντήρησης. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε προσεκτικά και να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Επίσης, αν έχετε ήδη ελεγχθεί για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα εντός τριμήνου, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα αντίγραφο των ακόλουθων εξετάσεων:

 • Ηπατίτιδα Β: HΒsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο) και HΒcAB (Αντισώματα Πυρήνος Ηπατίτιδας Β)
 • Ηπατίτιδα CAntiHCV
 • AIDS: Anti-HIV I/II            
 • Σύφιλη: VDRL

Αν αυτό δεν ισχύει, οφείλετε να υποβληθείτε εκ νέου σε έλεγχο και να προσκομίσετε τα αποτελέσματα την ημέρα κατά την οποία θα διενεργηθεί η κατάψυξη.

Οι εξεταζόμενοι που επιθυμούν να προβούν σε κατάψυξη σπέρματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,  θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης αποτελέσματα μοριακού ελέγχου για SARS– COV-2, ο οποίος να έχει διενεργηθεί προ 1-2 ημερών από την ημέρα της επίσκεψης.

Ραντεβού

Όλες οι επισκέψεις καθορίζονται με ραντεβού. Γενικά, μπορούμε να προγραμματίσουμε μία επίσκεψη εντός 24 εώς 48 ωρών από την τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερομένου. Παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμα και εντός αργιών ή σαββατοκύριακου για έκτακτα περιστατικά, με ειδική συνεννόηση.

Οι υπηρεσίες μας

Η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ είναι μια σύγχρονη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατάψυξης και κρυοσυντήρησης σπέρματος. Με εικοσαετή και πλέον εμπειρία στον τομέα της Εργαστηριακής Σπερματολογίας, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι παρέχουν υπηρεσίες κρυοσυντήρησης σπέρματος σε άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να φυλάξουν το σπέρμα τους για μελλοντική χρήση σε προσπάθειες τεκνοποίησης. Το εργαστηριακό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές κατάψυξης σπέρματος, κρυοσυντήρησης σπέρματος και απόψυξης σπέρματος και εργάζεται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστήμονα στα θέματα Κρυοβιολογίας. Όλες οι διεργασίες τελούν υπό αυστηρό ποιοτικό έλεγχο με βάση τις προδιαγραφές του συστήματος ISO και έγκριτων φορέων του Εξωτερικού (WHO, ESHRE). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα βήματα της διαδικασίας:

 • συλλογή των δειγμάτων σπέρματος
 • παραλαβή
 • ταυτοποίηση με ειδική κωδικοποίηση
 • διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων
 • κατάψυξη σπέρματος
 • αποθήκευση και κρυοσυντήρηση σπέρματος
 • αναγνώριση σπέρματος
 • απόψυξη σπέρματος

Θέλεις να κρυοσυντηρήσεις το σπέρμα σου;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

  Ονοματεπώνυμο *
  Ηλικία *
  Τηλέφωνο *
  Email *
  Τόπος κατοικίας *
  Ενασχόληση *

  Οικογενειακή κατάσταση *

  Το μήνυμά σας

  Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας: τηλεφωνικάμε email

   


  Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι 16 ετών και άνω*

  Για περισσότερες πληροφορίες ή τον προγραμματισμό ενός ραντεβού, παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα: 211 4100064 ή 6932-717773.