Αν είσαι γυναίκα που θέλεις να βιώσεις τη μητρότητα ή είστε ζευγάρι που θέλετε να αποκτήσετε παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε τα πρώτα βήματα για να ξεκινήσετε την οικογένειά σας.

Αν είσαι γυναίκα που θέλεις να βιώσεις τη μητρότητα ή είστε ζευγάρι που θέλετε να αποκτήσετε παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε τα πρώτα βήματα για να ξεκινήσετε την οικογένειά σας.

Η δημιουργία οικογένειας είναι επιλογή

Υπάρχουν λόγοι, όπως η υπογονιμότητα και οι κληρονομικές παθήσεις, οι οποίοι ενδεχομένως σας εμποδίζουν από το να αποκτήσετε βιολογικούς απογόνους. Δεν είναι ωστόσο απαραίτητο αυτές οι συνθήκες να περιορίσουν τις επιλογές σας. Η οικογένειά σας μπορεί να ξεκινήσει με τη λήψη δωρεάς σπέρματος.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είστε μόνοι σας. Είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας με επαγγελματισμό, διακριτικότητα και εχεμύθεια στη δημιουργία της δικής σας οικογένειας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε ένα ραντεβού για να σας ενημερώσουμε με λεπτομέρειες για τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά και να συζητήσουμε κάθε απορία και σκέψη που έχετε. Διατηρήστε το δικαίωμα στην οικογενειακή ευτυχία κάνοντας την επιλογή που επιθυμείτε. Τη δική σας επιλογή.

Προδιαγραφές

Η Τράπεζα Σπέρματος ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ ακολουθεί τις προδιαγραφές της Ελληνικής νομοθεσίας για την κατάψυξη, κρυοσυντήρηση και διάθεση κατεψυγμένου σπέρματος. Οι εργαστηριακές διεργασίες υπόκεινται στα πλαίσια ενός συστήματος αυστηρού Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου με βάση τα πρότυπα του ISO και σε στενή συνεργασία με έγκριτα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένες στα διεθνή πρότυπα ποιότητας, παρακολουθεί συνεχώς τις σύγχρονες οδηγίες κορυφαίων διεθνών επιστημονικών φορέων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), η European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), British Fertility Society (BFS), British Andrology Society (BAS), Association of Biomedical Andrologists, Association of Clinical Embryologists, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, American Society for Reproductive Medicine, Society for Assisted Reproductive Technology, κ.α.

Με στόχο την πληρέστερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της δωρεάς σπέρματος , η ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ συνεργάζεται και με διεθνείς τράπεζες κρυοσυντήρησης, διευρύνοντας τις δυνατότητες επιλογής σπέρματος και από δότες που προέρχονται από το εξωτερικό, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που ορίζουν η κείμενη νομοθεσία και οι συστάσεις της ΕΑΙΥΑ.

Η διαδικασία ελέγχου των υποψήφιων δοτών

Οι υποψήφιοι δότες σπέρματος υποβάλλονται σε λεπτομερή και εξονυχιστικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία, τις υποχρεώσεις τους και τα όρια ευθύνης τους στην περίπτωση που προκριθούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό και οικογενειακό τους προφίλ, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα εκτενές, πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό και οικογενειακό τους κοινωνικό, ιατρικό, αναπαραγωγικό, σεξουαλικό, ψυχολογικό ιστορικό. Επίσης, καταθέτουν την ενημερωμένη, έγγραφη συναίνεσή τους για την εθελοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος, δηλώνοντας υπεύθυνα την αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών που καταγράφουν, καθώς επίσης και τη δέσμευσή τους για αποκλειστική συνεργασία με την ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ, όσον αφορά στη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος.

Σε περιπτώσεις έγγαμων δοτών, για να προχωρήσει η συμμετοχή του υποψηφίου στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η έγγραφη συναίνεση της συζύγου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό ουρολόγο, κατά την οποία διαπιστώνεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Με βάση το ιστορικό και ειδικά ψυχομετρικά τεστ, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι δότες και τα οποία αξιολογούνται από ειδικευμένο ψυχολόγο, ελέγχεται η παρουσία ενδείξεων ψυχοπαθολογίας και η πιθανή παρουσία κληρονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις πιθανότητες γενετικής προδιάθεσης για ψυχιατρικές νόσους.

Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους:

Σπερματολογικοί έλεγχοι:

 1. Συμβατικές παράμετροι (όγκος σπέρματος, αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων)
 2. Λειτουργικές παράμετροι (έλεγχος ακροσωμικής αντίδρασης, έλεγχος ακεραιότητας σπερματικού DNA)
 3. Έλεγχος επανάκτησης και μελέτη μακροβιότητας μετά από απόψυξη
 4. Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος

Αιματολογικοί έλεγχοι:

 1. Ομάδα αίματος/Rh
 2. Χρωμοσωμικός έλεγχος (καρυότυπος)
 3. Έλεγχος για ινοκυστική νόσο (περιλαμβάνει το 90-98% των ανιχνεύσιμων παθολογικών μεταλλαγών στον Ελληνικό πληθυσμό)
 4. Έλεγχος για μεσογειακή αναιμία τύπου α και β
 5. Έλεγχος για νωταία μυική ατροφία (SMA)
 6. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (HIV I/II, HbsAg, anti-HCV, anti-HTLV, CMV, HSV I/II, RPR)

Μόνο δείγματα σπέρματος που οι τιμές τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια αναφοράς των έγκυρων διεθνών μεθοδολογιών επιλέγονται για κατάψυξη.
Λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων του σπέρματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους υποψηφίους η λήψη 2 ή 3 δειγμάτων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο ένα νωπό σπέρμα καλής ποιότητας να μην επιβιώνει επαρκώς κατά τη διαδικασία κατάψυξης-απόψυξης. Επειδή η δωρεά σπέρματος προϋποθέτει τη χρήση μόνο καταψυγμένων δειγμάτων, είναι προφανές ότι επιλέγονται μόνο δείγματα, τα οποία αποδίδουν υψηλή επανάκτηση κινητών σπερματοζωαρίων μετά την απόψυξη.

Η διαδικασία ελέγχου των υποψήφιων δοτών

Οι υποψήφιοι δότες σπέρματος υποβάλλονται σε λεπτομερή και εξονυχιστικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία, τις υποχρεώσεις τους και τα όρια ευθύνης τους στην περίπτωση που προκριθούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό και οικογενειακό τους προφίλ, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα εκτενές, πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό και οικογενειακό τους κοινωνικό, ιατρικό, αναπαραγωγικό, σεξουαλικό, ψυχολογικό ιστορικό. Επίσης, καταθέτουν την ενημερωμένη, έγγραφη συναίνεσή τους για την εθελοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος, δηλώνοντας υπεύθυνα την αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών που καταγράφουν, καθώς επίσης και τη δέσμευσή τους για αποκλειστική συνεργασία με την ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ, όσον αφορά στη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος.

Σε περιπτώσεις έγγαμων δοτών, για να προχωρήσει η συμμετοχή του υποψηφίου στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η έγγραφη συναίνεση της συζύγου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό ουρολόγο, κατά την οποία διαπιστώνεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Με βάση το ιστορικό και ειδικά ψυχομετρικά τεστ, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι δότες και τα οποία αξιολογούνται από ειδικευμένο ψυχολόγο, ελέγχεται η παρουσία ενδείξεων ψυχοπαθολογίας και η πιθανή παρουσία κληρονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις πιθανότητες γενετικής προδιάθεσης για ψυχιατρικές νόσους.

Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους:

Σπερματολογικοί έλεγχοι:

 1. Συμβατικές παράμετροι (όγκος σπέρματος, αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων)
 2. Λειτουργικές παράμετροι (έλεγχος ακροσωμικής αντίδρασης, έλεγχος ακεραιότητας σπερματικού DNA)
 3. Έλεγχος επανάκτησης και μελέτη μακροβιότητας μετά από απόψυξη
 4. Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος

Αιματολογικοί έλεγχοι:

 1. Ομάδα αίματος/Rh
 2. Χρωμοσωμικός έλεγχος (καρυότυπος)
 3. Έλεγχος για ινοκυστική νόσο (περιλαμβάνει το 90-98% των ανιχνεύσιμων παθολογικών μεταλλαγών στον Ελληνικό πληθυσμό)
 4. Έλεγχος για μεσογειακή αναιμία τύπου α και β
 5. Έλεγχος για νωταία μυική ατροφία (SMA)
 6. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (HIV I/II, HbsAg, anti-HCV, anti-HTLV, CMV, HSV I/II, RPR)

Μόνο δείγματα σπέρματος που οι τιμές τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια αναφοράς των έγκυρων διεθνών μεθοδολογιών επιλέγονται για κατάψυξη.
Λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων του σπέρματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους υποψηφίους η λήψη 2 ή 3 δειγμάτων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο ένα νωπό σπέρμα καλής ποιότητας να μην επιβιώνει επαρκώς κατά τη διαδικασία κατάψυξης-απόψυξης. Επειδή η δωρεά σπέρματος προϋποθέτει τη χρήση μόνο καταψυγμένων δειγμάτων, είναι προφανές ότι επιλέγονται μόνο δείγματα, τα οποία αποδίδουν υψηλή επανάκτηση κινητών σπερματοζωαρίων μετά την απόψυξη.

Ενδιαφέροντα σημεία

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η δωρεά σπέρματος στη χώρα μας είναι ανώνυμη. Ως εκ τούτου, η ταυτότητα του δότη δεν πρόκειται ουδέποτε να γνωστοποιηθεί στους λήπτες. Αντίστοιχα, η ταυτότητα των ληπτών, καθώς και του παιδιού ή των παιδιών που γεννιούνται μέσα από τη διαδικασία χρήσης σπέρματος δότη, δεν γνωστοποιούνται στο δότη του γεννητικού υλικού.

Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν στο δότη φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και διαβιβάζονται και ενσωματώνονται στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών, το οποίο θα πρέπει να τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται με άδεια της Αρχής μόνο στο παιδί και για λόγους σχετικούς με την υγεία του.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των παιδιών που προέρχονται από το σπέρμα του ιδίου δότη ανέρχεται στα δέκα (10), εκτός και αν πρόκειται για νέα γέννηση από λήπτες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει με τη χρήση γαμετών του εν λόγω δότη.

Σε περίπτωση επιτυχίας, οι λήπτες υποχρεούνται να δηλώσουν στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης τη γέννηση του/των παιδιού/ιών, προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο του δότη.

Η πολιτική διαχείρισης των δειγμάτων σπέρματος από την ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ υπαγορεύει την κρυοσυντήρηση καθορισμένου αποθέματος από κάθε δότη. Για το λόγο αυτό, λήπτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο δωρητή για μελλοντική αναπαραγωγική προσπάθεια, θα πρέπει να συνεννοούνται εγκαίρως απ’ευθείας με την Τράπεζα για να γίνει κράτηση του κατάλληλου αριθμού δειγμάτων.

Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού δειγμάτων από συγκεκριμένο δότη σε όποια στιγμή απαιτηθεί: είτε για την εφαργογή νέων κύκλων προσπαθειών με το δότη συγκεκριμένης επιλογής, είτε εφ’όσον έχει προγηθεί επιτυχής γέννηση και οι γονείς επιθυμούν να χαρίσουν στο παιδί τους ένα αδερφάκι.

Πριν λάβετε την απόφασή σας σχετικά με το πλήθος των δειγμάτων που θα ήταν σκόπιμο να κατοχυρώσετε, είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το σπέρμα δότη δεν μπορεί να διατεθεί αν δεν έχει κατατεθεί στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης η ενυπόγραφη συναίνεση των ληπτών.

Σε περίπτωση ζεύγους ληπτών, είναι αναγκαία η από κοινού συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα. Αν το ζεύγος είναι έγγαμο, καλείται να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπίες ταυτότητας. Σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης, οι σύντροφοι καλούνται να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη και φωτοτυπίες ταυτότητας.

Σε περίπτωση άγαμης λήπτριας, είναι επίσης αναγκαία η ενυπόγραφη συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα, καθώς και η προσκόμιση συμβολαιογραφικής πράξης, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπίας ταυτότητας.

Το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ είναι στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη ενημέρωση σε μια προσωπική συνάντηση, κατά προτίμηση το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίσει ο θεράπων ιατρός για τη διενέργεια της προσπάθειας, κατόπιν ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε νομική συμβουλή.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία:

 • Απαγορεύεται η χρήση νωπού σπέρματος τρίτου δότη.
 • Απαγορεύεται η χρήση σπέρματος περισσοτέρων του ενός δοτών κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας.
 • Απαγορεύεται η πώληση ή αγορά σπέρματος. Το οικονομικό κόστος που επιβαρύνει τους λήπτες αφορά μόνο στην αποζημίωση που καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου να διατεθεί το σπέρμα του δότη στους λήπτες με ασφάλεια. Αυτές περιλαμβάνουν τα έξοδα για τους ιατρικούς και εργαστηριακούς ελέγχους του δότη και του σπέρματός του, την αποζημίωση του δότη, την κατάψυξη, κρυοσυντήρηση, διάθεση και μεταφορά του σπέρματος.
 • Το παιδί που θα γεννηθεί ύστερα από την επιτυχή εφαρμογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση σπέρματος δότη θα έχει νομική μητέρα τη σύζυγο/σύντροφο και νομικό πατέρα το σύζυγο/σύντροφο. Η συναίνεση του συζύγου/συντρόφου στην υποβολή της συζύγου/συντρόφου σε ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση αποκλείει την προσβολή της πατρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία, θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσετε νομική συμβουλή.

Συχνές ερωτήσεις

Κατόπιν συνεννοήσεως με τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος θα προσδιορίσει χρονικά την προσπάθειά σας, επικοινωνείτε με το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ για τον καθορισμό ραντεβού.

Ακολουθεί συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους, κατά την οποία περιγράφονται όλα τα βήματα της διαδικασίας και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε όλες οι απορίες σας. Επίσης, θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά σας, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα οδηγήσουν στην επιλογή του καταλληλότερου για σας δότη.

Στη συνάντηση προσέρχεστε με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρώνετε την έγγραφη συναίνεσή σας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Όταν ο θεράπων ιατρός καθορίσει την επακριβή ημέρα και ώρα που θα χρειαστεί το δείγμα, ενημερώνεται η Τράπεζα και το δείγμα μεταφέρεται από αυτή στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Κατά την επιλογή του δότη, λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπ’όψιν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ληπτών, καθώς επίσης και οι ομάδες αίματος (κατά το σύστημα ΑΒΟ/Rh). Επιλέγεται ο δότης του οποίου το συνολικό προφίλ συνδυάζεται με το συμβατότερο δυνατό τρόπο με το προφίλ των ληπτών.

Η επιλογή του δότη δύναται να γίνει μέσω της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εναλλακτικά, στα πλαίσια της συνάντησής σας με τους επιστημονικούς υπευθύνους της Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα να περιγράψετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν και που επιθυμείτε να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την επιλογή.

Το προσωπικό της Τράπεζας έρχεται σε προσωπική επαφή με τους δότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος και είναι πρόθυμο να σας παράσχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά, την προσωπικότητά τους ή άλλα περιγραφικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το παιδί ή τα παιδιά που προκύπτουν από υποβοηθούμενη αναπαραγωγική προσπάθεια με σπέρμα δότη θα φέρουν και τα χρωμοσωμικά χαρακτηριστικά του δότη. Ωστόσο, δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα ή να υπάρξει εγγύηση για την εικόνα των φαινοτυπικών και γενετικών χαρακτηριστικών των παιδιών αυτών.

Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στο προφίλ του δότη είναι διαθέσιμα στο χώρο της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε εσάς για την προσωπική σας ενημέρωση και δεν δημοσιοποιούνται ή κοινοποιούνται σε τρίτους.

Τα στοιχεία του δότη είναι καταγεγραμμένα στο πλαίσιο ενός βασικού προφίλ, που περιλαμβάνει την ηλικία, εθνική καταγωγή, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, επιδερμίδα, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος κατά το σύστημα ΑΒΟ και Rhesus, την ψυχολογική του αξιολόγηση, το αντικείμενο σπουδών και την ενασχόλησή του, καθώς και πιθανές αναφερθείσες εγκυμοσύνες στην προσωπική του ζωή. Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ καταγράφει τις εντυπώσεις που έχει αποκομίσει από την προσωπική του επαφή με το δότη.

Ένα εκτενές προφίλ του δότη είναι, επίσης, διαθέσιμο για εσάς. Σε αυτό περιλαμβάνονται επιπλέον οι απαντήσεις του δότη σε ποικίλα ερωτήματα που σκιαγραφούν τις καθημερινές συνήθειες, τις απόψεις, την προσωπικότητα και το οικογενειακό του ιστορικό.

Μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες οι δότες απαντούν :

 •  Οι γονείς μου με έμαθαν να εκτιμώ…
 • Τα μέχρι τώρα προσωπικά μου επιτεύγματα…
 • Τα ταλέντα και οι κλίσεις μου…
 • Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα μου…
 • Ποιά είναι τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα μου…
 • Η φιλοσοφία της ζωής μου…
 • Τα αγαπημένα μου αθλήματα, τα χόμπυ και τα ενδιαφέροντά μου…
 • Γιατί θελήσατε να γίνετε δότης….
 • Αν μπορούσατε να μεταφέρετε ένα μήνυμα στους λήπτες της δωρεάς σας, ποιό θα θέλατε να είναι;

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το σπέρμα δότη δεν μπορεί να διατεθεί αν δεν έχει κατατεθεί στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης η ενυπόγραφη συναίνεση των ληπτών.
Σε περίπτωση ζεύγους ληπτών, είναι αναγκαία η από κοινού συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα. Αν το ζεύγος είναι έγγαμο, καλείται να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπίες ταυτότητας. Σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης, οι σύντροφοι καλούνται να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη και φωτοτυπίες ταυτότητας.

Σε περίπτωση άγαμης λήπτριας, είναι επίσης αναγκαία η ενυπόγραφη συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα, καθώς και η προσκόμιση συμβολαιογραφικής πράξης, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπίας ταυτότητας.

Το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ είναι στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη ενημέρωση σε μια προσωπική συνάντηση, κατά προτίμηση το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίσει ο θεράπων ιατρός για τη διενέργεια της προσπάθειας, κατόπιν ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε νομική συμβουλή.

Αν επιθυμείτε το απόθεμα σπέρματος ενός δότη που κρυοσυντηρείται στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ να διατεθεί αποκλειστικά σε εσάς, παρέχεται η δυνατότητα συνολικής κράτησής του. Με τον τρόπο αυτό, κατοχυρώνετε το σύνολο των δειγμάτων του δότη που κρυοσυντηρούνται στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ για μελλοντική χρήση από εσάς και διασφαλίζετε ότι δεν θα διατεθεί από αυτήν σε άλλους λήπτες,

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ακολουθητέα διαδικασία μπορείτε να αναζητήσετε σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της Τράπεζας.

Συχνές ερωτήσεις

Κατόπιν συνεννοήσεως με τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος θα προσδιορίσει χρονικά την προσπάθειά σας, επικοινωνείτε με το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ για τον καθορισμό ραντεβού.

Ακολουθεί συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους, κατά την οποία περιγράφονται όλα τα βήματα της διαδικασίας και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε όλες οι απορίες σας. Επίσης, θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά σας, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα οδηγήσουν στην επιλογή του καταλληλότερου για σας δότη.

Στη συνάντηση προσέρχεστε με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρώνετε την έγγραφη συναίνεσή σας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Όταν ο θεράπων ιατρός καθορίσει την επακριβή ημέρα και ώρα που θα χρειαστεί το δείγμα, ενημερώνεται η Τράπεζα και το δείγμα μεταφέρεται από αυτή στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Κατά την επιλογή του δότη, λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπ’όψιν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ληπτών, καθώς επίσης και οι ομάδες αίματος (κατά το σύστημα ΑΒΟ/Rh). Επιλέγεται ο δότης του οποίου το συνολικό προφίλ συνδυάζεται με το συμβατότερο δυνατό τρόπο με το προφίλ των ληπτών.

Η επιλογή του δότη δύναται να γίνει μέσω της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εναλλακτικά, στα πλαίσια της συνάντησής σας με τους επιστημονικούς υπευθύνους της Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα να περιγράψετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν και που επιθυμείτε να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την επιλογή.

Το προσωπικό της Τράπεζας έρχεται σε προσωπική επαφή με τους δότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος και είναι πρόθυμο να σας παράσχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά, την προσωπικότητά τους ή άλλα περιγραφικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το παιδί ή τα παιδιά που προκύπτουν από υποβοηθούμενη αναπαραγωγική προσπάθεια με σπέρμα δότη θα φέρουν και τα χρωμοσωμικά χαρακτηριστικά του δότη. Ωστόσο, δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα ή να υπάρξει εγγύηση για την εικόνα των φαινοτυπικών και γενετικών χαρακτηριστικών των παιδιών αυτών.

Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στο προφίλ του δότη είναι διαθέσιμα στο χώρο της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε εσάς για την προσωπική σας ενημέρωση και δεν δημοσιοποιούνται ή κοινοποιούνται σε τρίτους.

Τα στοιχεία του δότη είναι καταγεγραμμένα στο πλαίσιο ενός βασικού προφίλ, που περιλαμβάνει την ηλικία, εθνική καταγωγή, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, επιδερμίδα, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος κατά το σύστημα ΑΒΟ και Rhesus, την ψυχολογική του αξιολόγηση, το αντικείμενο σπουδών και την ενασχόλησή του, καθώς και πιθανές αναφερθείσες εγκυμοσύνες στην προσωπική του ζωή. Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ καταγράφει τις εντυπώσεις που έχει αποκομίσει από την προσωπική του επαφή με το δότη.

Ένα εκτενές προφίλ του δότη είναι, επίσης, διαθέσιμο για εσάς. Σε αυτό περιλαμβάνονται επιπλέον οι απαντήσεις του δότη σε ποικίλα ερωτήματα που σκιαγραφούν τις καθημερινές συνήθειες, τις απόψεις, την προσωπικότητα και το οικογενειακό του ιστορικό.

Μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες οι δότες απαντούν :

 •  Οι γονείς μου με έμαθαν να εκτιμώ…
 • Τα μέχρι τώρα προσωπικά μου επιτεύγματα…
 • Τα ταλέντα και οι κλίσεις μου…
 • Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα μου…
 • Ποιά είναι τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα μου…
 • Η φιλοσοφία της ζωής μου…
 • Τα αγαπημένα μου αθλήματα, τα χόμπυ και τα ενδιαφέροντά μου…
 • Γιατί θελήσατε να γίνετε δότης….
 • Αν μπορούσατε να μεταφέρετε ένα μήνυμα στους λήπτες της δωρεάς σας, ποιό θα θέλατε να είναι;

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το σπέρμα δότη δεν μπορεί να διατεθεί αν δεν έχει κατατεθεί στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης η ενυπόγραφη συναίνεση των ληπτών.
Σε περίπτωση ζεύγους ληπτών, είναι αναγκαία η από κοινού συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα. Αν το ζεύγος είναι έγγαμο, καλείται να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπίες ταυτότητας. Σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης, οι σύντροφοι καλούνται να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη και φωτοτυπίες ταυτότητας.

Σε περίπτωση άγαμης λήπτριας, είναι επίσης αναγκαία η ενυπόγραφη συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα, καθώς και η προσκόμιση συμβολαιογραφικής πράξης, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπίας ταυτότητας.

Το επιστημονικό προσωπικό της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ είναι στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη ενημέρωση σε μια προσωπική συνάντηση, κατά προτίμηση το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίσει ο θεράπων ιατρός για τη διενέργεια της προσπάθειας, κατόπιν ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε νομική συμβουλή.

Αν επιθυμείτε το απόθεμα σπέρματος ενός δότη που κρυοσυντηρείται στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ να διατεθεί αποκλειστικά σε εσάς, παρέχεται η δυνατότητα συνολικής κράτησής του. Με τον τρόπο αυτό, κατοχυρώνετε το σύνολο των δειγμάτων του δότη που κρυοσυντηρούνται στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ για μελλοντική χρήση από εσάς και διασφαλίζετε ότι δεν θα διατεθεί από αυτήν σε άλλους λήπτες,

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ακολουθητέα διαδικασία μπορείτε να αναζητήσετε σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της Τράπεζας.

Θέλεις να γίνεις λήπτης σπέρματος;

  Ονοματεπώνυμο *
  Ηλικία *
  Τηλέφωνο *
  Email *
  Τόπος κατοικίας *
  Ενασχόληση *

  Οικογενειακή κατάσταση *

  Το μήνυμά σας

  Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας: τηλεφωνικάμε email

   


  Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι 18 ετών και άνω