Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

 • Ενότητα με τίτλο «Sperm Banking» στο πλαίσιο του σεμιναρίου ‘Reproductive Science in Biology & Medicine’, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθ. κου Γεωργίου Ιωάννη – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2018.

 • Evgeni E, Lymberopoulos G, Gazouli M, Asimakopoulos B. Conventional semen parameters and DNA fragmentation in relation to fertility status in a Greek population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Feb 26;188:17-23.
 • Evgeni E, Lymberopoulos G, Touloupidis S, Asimakopoulos B. Sperm nuclear DNA fragmentation and its association with semen quality in Greek men. Andrologia 2015, xx, 1-9.
 • Evgeni E, Charalabopoulos K, Asimakopoulos B. Human Sperm DNA Fragmentation and its Correlation with Conventional Semen Parameters. J Reprod Infertil 2014, 15(1): 2-14.
 • Ευγενή Ε, Κουρή Α. Κρυοσυντήρηση σπέρματος: εργαστηριακές τεχνικές. ΑΝΗΡ 2013, 13:1, 8-13.
 • Ευγενή Λ.Α. και Λυμπερόπουλος Γ.Ι. ‘Νέες τιμές αναφοράς κατά Π.Ο.Υ. για τις παραμέτρους της βασικής ανάλυσης σπέρματοςΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 2010 2, 80-84.
 • Evgeni E, Ilias I, Alexiou M, Koukkou E, Venaki E, Lymberopoulos G and Nicopoulou SC. Evaluation of the initial semen analysis in Greek infertile couples. Int J Androl 2010, 33 (suppl 1): 4-20. O5-49.
 • Evgeni E, Lymberopoulos G and Asvestis C. ‘Genetic and clinical aspects of azoospermia and severe oligozoospermia in Greek infertile men’ Int J Androl 2010, 33 (suppl 1): 4-20. P35.
 • Ευγενή Ε.Α. και Λυμπερόπουλος Γ.Ι. ‘Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στην ποιότητα του ανδρικού σπέρματος. Παθοφυσιολογία – Διαγνωστική αξιολόγηση’ ΑΝΗΡ 2010 12(3), 45-62.
 • Ευγενή Ε. ‘Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στην ανδρική υπογονιμότητα. Αιτιολογία – Διαγνωστική αξιολόγηση – Θεραπευτική προσέγγιση. 7ο Πανελλήνο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες – Σπέτσες (Ιούνιος 2010).
 • Λυμπερόπουλος Γ.Ι. και Ευγενή Λ. ‘Κατάτμηση DNA Σπερματοζωαρίων (DNA Fragmentation)’ ΑΝΗΡ 2007 9(2), 103-115
 • Λυμπερόπουλος Γ.Ι. και Ευγενή Ε.Α. ‘Καρκίνος και Γονιμότητα: Προοπτικές μετά τη θεραπεία – Κρυοσυντήρηση σπέρματος’ ΑΝΗΡ 2002 1(4), 15-23.

Επιστημονικές ομιλίες

 • ‘Η σχέση ανάμεσα στην ηλικία του άνδρα και τις αριθμητικές και δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η επίδρασή της στο ποσοστό του DNA fragmentation (Κατακερματισμός DNA)’ – 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής Αλεξανδρούπολη (Οκτώβριος 2020)

 • ‘COVID-19 ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑ’ 1ο Webinar Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (Ιούνιος 2020)

 • ‘Οξειδωτικό Στρες Σπέρματος: Μία σύγχρονη προσέγγιση στην αξιολόγηση της ανδρικής υπογονιμότητας’ – 4ο συνέδριο στης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (Φεβρουάριος 2020).

 • ‘Οικογένεια: Πώς το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.  Έλεγχος και διατήρηση ανδρικής γονιμότητας’ 1ο Fertility Festival – Ζάππειο Αθήνα (Ιούνιος 2019).

 • ‘Τράπεζες Κρυοσυντήρησης Σπέρματος: Προδιαγραφές-Σύγχρονα Δεδομένα’ ΜΙΥΑ ΝΝΑ (Μάιος 2019).

 • ‘Η ανάλυση σπέρματος ως εκφραστής της σπερματογένεσης’ στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (Μάιος 2019).

 • ‘Επίδραση της κρυοσυντήρησης στη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος’ στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (Μάιος 2019).

 • ‘Διατήρηση της Ανδρικής Γονιμότητας στο πλαίσιο θεραπείας με σπερματοτοξική δράση’  παρουσίαση στο Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής του Αττικού Νοσοκομείου Αθηνών (Απρίλιος 2019).

 • ‘ROS: φίλος ή εχθρός; Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών στην ανδρική (υπο)γονιμότητα’ στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων 2018-2019 της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΙΑΣΩ Institute of Life (Νοέμβριος 2018).

 • ‘Διαγνωστικοί Έλεγχοι Σπερμοδιαγράμματος ως Δείκτες Ανδρικής Γονιμότητας’ στο πλαίσιο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (Μάιος 2018).

 • ‘Λειτουργικοί Έλεγχοι Σπέρματος: Σύγχρονη Εργαστηριακή Προσέγγιση-Κλινικές Εφαρμογές’ στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (Φεβρουάριος 2018).

 • ‘Εργαστήριο Σπέρματος: Προβληματισμοί στην αναφορά των ευρημάτων’ στο πλαίσιο του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (Μάρτιος 2017).

 • ‘Κατάψυξη – Κρυοσυντήρηση Σπέρματος: διατήρηση της ανδρικής γονιμότητας στο πλαίσιο θεραπείας με σπερματοτοξική δράση’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Κακοήθειες και Γονιμότητα’ (Φεβρουάριος 2017).

 • ‘Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης Σπέρματος’ στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων 2016-2017 της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΙΑΣΩ Institute of Life (Νοέμβριος 2016).
 • ‘Βασική Ανάλυση Σπέρματος’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη’ (Οκτώβριος 2016).
 • Έλεγχος Σπέρματος – Η Προσέγγιση του Εργαστηριακού’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Γονιμότητα’ (Ιανουάριος 2016).
 • ‘Κρυοσυντήρηση Σπέρματος’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ανδρική Υπογονιμότητα’ (Ιανουάριος 2016).
 • Εφαρμογές – διαγνωστική αξία της ανάλυσης σπέρματος στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής’ – 2ο συνέδριο στης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (Νοέμβριος 2015).
 • ‘Σπερμοδιάγραμμα – πώς ερμηνεύονται οι νέες οδηγίες κατά Π.Ο.Υ. 2010’ – 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας (Mάιος 2015).
 • ‘Σπερμοδιάγραμμα’ στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: ‘Η ανδρική υπογονιμότητα στη εποχή της κρίσης’– Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ιούνιος 2014).
 • ‘Υπογονιμότητα – Ο ρόλος του ανδρικού σπέρματος στην αναπαραγωγή’ – Athens Science Festival Τεχνόπολις (Μάιος 2014).
 • ‘Τράπεζα Σπέρματος: Αρχές και Λειτουργία’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (Δεκέμβριος 2012).
 • ‘Κρυοσυντήρηση Σπέρματος και Ορχικού Ιστού’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (Ιούνιος 2012).
 • ‘Σπερμοδιάγραμμα και Λοίμωξη’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανδρολογίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο: ‘Λοιμώξεις Γεννητικού Συστήματος’ (Μάρτιος 2011).